2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
NUOSTATAI

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatai
Etikos komisijos nuostatai
Šiaulių rajono savaivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklos nuostatai
Šiaulių rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatai
Šiaulių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatai
Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatai
Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  darbo tvarkos taisyklės  

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje taisyklės

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarka

Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo ir Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatai 

Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatai

Šiaulių rajono savivaldybės metų kultūros darbuotojo premijos, finansuojamos iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijos skyrimo nuostatai

Dėl viešosios įstaigos, kurios savininkinkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, taisyklių patvirtinimo 

Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos priežiūros ir koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Dėl uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos priežiūros ir koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas 

Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų prašymų, susijusių su darbo santykiais, pateikimo tvarkos aprašas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas
Gaunamų ir teikiamų teismui procesinių dokumentų tvarkymo organizavimo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje e.teismas.lt tvarkos aprašas
Vykimo į tarnybinę komandiruotę valstybės tarnautojui (darbuotojui) nuosavybės teise priklausančiu automobiliu tvarkos aprašas
Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos nuostatai
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašas
Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistema
Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašas
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašas
Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-09 11:43:23 Atgal