2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
NUSIŠALINIMO ATVEJAI

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. KS-8 ,,Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimas Nr. KS-4 ,,Dėl Rezoliucijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. kovo 30 d. rezoliucija Nr. KS-27 ,,Dėl nusišalinimo savivaldybėse rengiant, svarstant ir priimant su mokesčių tarifų nustatymo (pakeitimu) susijusius sprendimus“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. KS-74 ,,Dėl Duomenų apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

Savivaldybės teisės aktai:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A-927 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 29 d. potvarkis Nr. M-22 „Dėl Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A-378 „Dėl Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ
NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ATVEJUS

2019 m. gruodžio mėn.
2019 m. lapkričio mėn.
2019 m. spalio mėn.
2019 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.
2019 m. birželio – liepos mėn.
2019 m. gegužės mėn.
2019 m. balandžio mėn.
2019 m. kovo mėn.
2019 m. vasario mėn.
2019 m. sausio mėn.
2018 m. gruodžio mėn.
2018 m. rugpjūčio – rugsėjo – spalio mėn.
2018 m. birželio - liepos mėn.
2018 m. gegužės mėn.
2018 m. balandžio mėn.
2018 m. kovo mėn.
2018 m. vasario mėn.
2017 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. lapkričio mėn.
2016 m. spalio mėn.

2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.

2016 m. gegužės mėn.
2016 m. kovo mėn.
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-19 13:53:43 Atgal