2020 m. gruodžio 1 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Įgyvendinami projektai
  VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA  

 

 

 

 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

 

  "Kuršėnų dvaro  sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I - as etapas)", Nr. 05.4.1-CPVA-R-302  
  "Šiaulių rajono identitetas", Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-2-2018  
  MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA  
 

"Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutavrkymas 1 etapas", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0006

 
 

"Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (II etapas)", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0009

 
 

„Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0002

 
 

"Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0004

 
 

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01814-PR001

 
 

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Varputėnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01867-PR001

 
 

"Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0006

 
 

"Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių ir Papelkių kaimuose", Nr. 20KI-KS-17-1-01808-PR001

 
 

"Viešosios infratsruktūros įrengimas Gilvyčių kaime", Nr. 20KI-KT-17-1-02297-PR001

 
 

"Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0009

 
  AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS  
 

„Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas", Nr. KKS-S-33(2016)

 
 

"Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra", Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006

 
 

"Šiaulių r. Pavenčių mokyklos - daugiafunkcio centro modernizavimas", Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0009

 

 

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

 

  "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone", Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007  
  "Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0001  
  "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08,1.1-CPVA-R-407-61-0009  

 

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

 

   "Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0004  
  "Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra", Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0004  
  "Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0005  
  VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS  
 

"Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-18-1-01863-PR001

 
 

"Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-19-1-00799-PR001

 
  DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS  
 

"Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse", Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0002

 
 

"Šiaulių rajono kraštovaizdžio vietovių tvarkymas, II etapas", Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0010

 
  EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS  
     
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-13 14:56:47 Atgal