2020 m. gruodžio 1 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualu

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais

  • Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimus nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariose degalinėse. Licencijų, kuriose nurodyta prekybos vieta degalinės parduotuvė, savininkai turėtų kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją dėl licencijos panaikinimo arba dėl prekybos vietos adreso pakeitimo. Licencija papildoma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo (daugiau informacijos apie licencijų papildymą galima rasti čia). Už licencijos papildymą mokama nustatyta valstybės rinkliava (86 Eur).
  • Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamų švenčių, masinių renginių, parodų, mugių, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu prekyba alkoholiniais gėrimais yra draudžiama (2015 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. T-327).
  • Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos Šiaulių rajono savivaldybės nustatyto poilsio bei turizmo sezono laikotarpiui – nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.
  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 197 pakeistų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių  2.2.2 punktu,  licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, atitinkamai patikslintos licencijas išdavusioje institucijoje, suteikia teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Nepatikslintos licencijos nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo gavimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje. Už licencijos patikslinimą mokama nustatyta valstybės rinkliava. 

__________________________________

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  IŠDAVIMĄ BEI PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 

__________________________________

 

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS  IŠDAVIMĄ BEI PREKYBĄ TABAKO GAMINIAIS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI: 

__________________________________

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLĖS (patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-163, pakeistos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-188).

__________________________________

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI (patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-238, pakeisti 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T-296).

 __________________________________

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI (patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-204, pakeisti 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T-293).

__________________________________

Aktuali informacija verslui Lietuvoje prieinama per Paslaugų ir gaminių kontaktinis centro portalą Verslo vartai. Portale sukurta saugi Pranešimų dėžutė, kuri suteikia verslininkams galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus veiklos vykdymo leidimams gauti ir tiesiogiai bendrauti su kompetentingomis institucijomis.

 

Informaciją parengė Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Kristina Smirnovienė (kontaktai).

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-21 14:35:22 Atgal