2020 m. gruodžio 1 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ekonomikos apžvalga
Pareigos Pavardė Telefonas EL.paštas Kabineto Nr.
Vedėja  A. Birutienė (8 41)  596 669 audrone.birutiene@siauliuraj.lt  227
Vyriausioji specialistė V. Bučinskytė (8 41)  596 668 violeta.bucinskyte@siauliuraj.lt 226 
Vyriausioji specialistė V. Kerėžienė (8 41)  596 667 vaida.kereziene@siauliuraj.lt 221
Vyriausioji specialistė K. Smirnovienė (8 41)  596 668 kristina.smirnoviene@siauliuraj.lt 226
Vyriausiasis specialistas   (8 41)  596 667    221

 

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1. Ekonomikos srityje:

1.1. vykdyti valstybės politiką darbo rinkos ir gyventojų užimtumo srityse;

1.2. organizuoti ir įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės politiką vietinių rinkliavų, pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, kuriems pavedamas uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos priežiūra ir koordinavimas, sąrašą (toliau – Sąrašas) Skyriui priskirtų Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – Bendrovės) bei viešosios įstaigos veiklos, Šiaulių rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo, Šiaulių regiono plėtros programų įgyvendinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, priežiūros ir optimizavimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo srityse;

1.3. teikti pasiūlymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl Šiaulių rajono ekonomikos efektyvumo vystymo ir Šiaulių rajono savivaldybės strateginio planavimo.

2. Verslo plėtros srityje:

2.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo, plėtros iniciatyvų įgyvendinimą Šiaulių rajone;

2.2. teikti pasiūlymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl smulkiojo ir vidutinio verslo politikos formavimo, verslo plėtros skatinimo Šiaulių rajone.

3. Pagal Skyriaus kompetenciją įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės politiką vietinių rinkliavų, pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių bei viešosios įstaigos veiklos, gyventojų užimtumo, Šiaulių rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo, Šiaulių regiono plėtros programų įgyvendinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, priežiūros ir optimizavimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo, verslo plėtros srityse.

 


 

2.ŠIAULIŲ RAJONO EKONOMINĖ APŽVALGA
 

Šiaulių rajono demografinė situacija

Šiaulių rajono teritorija užima 1807 kv. km plotą.

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis Šiaulių rajone 2018 m. buvo

registruotas 41 221 gyventojas.

Verslas

Šiaulių rajono savivaldybėje 2018 m. gruodžio 31 d. buvo  registruoti 1932 smulkiojo ir vidutinio

verslo ūkio subjektai, iš jų 846 - veikiantys.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2018 metais 1085 Šiaulių rajono  gyventojai įsigijo

verslo liudijimus, iš kurių 752 gyventojams juos įsigyjant buvo pritaikytos gyventojų pajamų

mokesčio lengvatos.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija pagal Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą 2018 m. parėmė 26 smulkiojo ir vidutinio verslo ūkio subjektus.

Šiaulių rajono savivaldybėje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. buvo registruotų smulkiojo ir vidutinio verslo ūkio subjektų:

Veiklos rūšis

Skaičius, vnt.

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

93

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

4

Apdirbamoji gamyba

108

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

9

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2

Statyba

77

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklių transporto priemonių ir motociklų remontas

234

Transportas ir saugojimas

128

 

Didžiausios Šiaulių rajono įmonės

Įmonės pavadinimas

Darbuotojų skaičius, vnt.

Veiklos rūšis

UAB „Baltic champs“

494

Grybų auginimas, komposto ruošimas

UAB „Bageta“

162

Medinių padėklų, medienos pjuvenų granulių ir briketų gamyba

UAB „Prekių gausa“

140

Dėvėti drabužiai, pigūs rūbai, avalynė - mažmeninė prekyba

Kuršėnų ŽŪB

137

Žemės ūkio veikla

UAB „Devold AMT“

129

Stiklo ir anglies pluošto audinio gamyba

UAB „Grafų baldai“

121

Baldų gamyba, prekyba

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

94

Gatvių apšvietimas, šiukšlių surinkimas ir išvežimas, želdinių priežiūra, statyba, remontas, kelių priežiūra, pirčių priežiūra

Ginkūnų agrofirma ŽŪB

85

Žemės ūkio veikla

 

Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios Bendrovės ir įstaigos

Bendrovės, įstaigos pavadinimas

Įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d.

Eur

%

Akcijų skaičius, vnt.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

2 689 590,50

100

9 274 450

UAB „Kuršėnų vandenys“

16 684 851,01

100

57 533 969

UAB Kuršėnų autobusų parkas

334 800,07

100

1 154 483

VŠĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

12743

100

-

 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A-511 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-241 (3.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) darbo apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) pakeitimo“ patvirtinta nauja darbo apmokėjimo tvarka, kurią Bendrovės privalo taikyti nuo 2019 m. balandžio 19 d. 

Bendrovės pavadinimas

Didžiausias leistinas koeficientas (Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais  dydžiais)

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

10,6

UAB „Kuršėnų vandenys“

10,6

UAB Kuršėnų autobusų parkas

9,3

Dėl pasiūlymų plėtojant smulkų ir vidutinį verslą Šiaulių rajone prašome skambinti tel: 841 596 669, 596 667.

4. INVESTICIJOS IR RYŠIAI SU UŽSIENIU 

Šiaulių rajonas yra šalies šiaurės vakarinėje dalyje. Gera geografinė padėtis leidžia kryžiuotis įvairiems sausumos keliams, todėl jis yra patrauklus išorinių investicijų pritraukimo požiūriu. Šiaulių rajone kertasi automagistralės, vedančios į Sankt-Peterburgą, Kaliningradą, Vilnių, Varšuvą (didžiojo Hansa kelio dalis šiuo metu atnaujinta Šiaulių šiauriniu apvažiavimu Kelmės - Kuršėnų - Joniškio kryptimis).

 Šiaulių rajone yra gerai išvystytas geležinkelių tinklas (magistralės Mažeikių, Vilniaus, Kaliningrado, Rygos kryptimis).

Netoli (150 km atstumu) yra neužšąlantis Klaipėdos uostas.

Šiaulių rajone teritorijoje yra veikiantis krovininis Zoknių aerouostas bei vienas iš 5 didžiausių šalies miestų - Šiauliai.

Dauguma Šiaulių rajono gyventojų sutelkti 7 miesteliuose ir tai yra svarbus veiksnys, padedantis vystyti traukos centrus, vystant smulkų ir vidutinį verslą.

Šiaulių rajone yra pakankamai laisvų žemės plotų su netoliese esančiomis komunikacijomis (elektros tinklais, dujotiekiais, vandentiekio, magistraliniais tinklais). Tai ypač svarbu dėl didesnio potencialo industrinių parkų kūrimui.

Vertinant ES politiką, Šiaulių rajono savitumus (Kryžių kalnas, Kurtuvėnų draustinis, Gruzdžių, Kurtuvėnų, Kuršėnų bažnyčios, piliakalniai bei amatininkystės tradicijos), Šiaulių rajone nemažos galimybės slypi turizmo ir kaimo turizmo vystymo srityje.

Vienas iš pagrindinių ekonominės plėtros faktorių yra vidaus ir užsienio investicijos. Tuo tikslu Šiaulių rajono savivaldybė ilgiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su Prancūzijos, Suomijos, Norvegijos regionais, skatina verslo misijas, užmezgant naujus verslo kontaktus. 

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

 

 

SUVESTINĖ ATASKAITA APIE VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOJO TRANSPORTO TINKLE 2018 M.

Viešųjų paslaugų operatorius

Pagrindas teikti viešąsias paslaugas

Operatoriui suteiktų išimtinių teisių pobūdis ir apimtis

Operatoriui sumokėtas kompensacijos Eur

Operatoriui padengti nuostoliai dėl suteiktų keleivių vežimo paslaugų Eur

UAB Kuršėnų autobusų parkas

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2016-10-28 sutartis Nr. SRZ-804(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 814816,7 km. 

94033,59 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

254309,5 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

UAB „Vlasava“ ir UAB „Ridvija“ (jungtinė sutartis)

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-01-18 sutartis Nr. VP1-7(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida  1023882,35 km.

73142,26 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

304951,9 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

TŪB „Rigas mikroautobusų satiksme“

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-04-03 sutartis Nr. VP1-85(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 1031904,83 km.

78663,52 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose .

258998,04 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

Informacija paskelbta /Paslaugos576995348833574

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus
vyr. specialistė         Vaida Kerėžienė                                                        

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-18 09:50:43 Atgal
 
string(2) "DB" string(1967) "DB HOST: localhost DB USER: w9479_smartweb DB PASSWORD: Yes QUERY: SELECT A.email_address, B.show_id, B.show_title, A.user_id FROM user_info A LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation_reg B ON A.user_id=B.user_id LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation C ON C.show_id=B.show_id WHERE B.show_id != '' AND DATE(DATE_ADD(C.show_date, INTERVAL -1 DAY)) = DATE(NOW()) DB ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 11 Backtrace: #0 Database->x502vl(SELECT A.email_address, B.show_id, B.show_title, A.user_id FROM user_info A LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation_reg B ON A.user_id=B.user_id LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation C ON C.show_id=B.show_id WHERE B.show_id != '' AND DATE(DATE_ADD(C.show_date, INTERVAL -1 DAY)) = DATE(NOW())) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_show_reservation/admin/g_event_reminder.php:17] #1 include(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_show_reservation/admin/g_event_reminder.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/cron_tab.php:150] #2 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/cron_tab.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php:12] #3 CallCronTabTitlePage() called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php:25] #4 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index_cache.php:498] #5 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index_cache.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index.php:77] " string(17) "_m_site_big_error" bool(false)