2020 m. gruodžio 1 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Jaunimo veiklos finansavimas

 

JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS BENDRASIS KONKURSAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kartu su Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba skelbia jaunimo veiklos projektų finansavimo 2019 metais bendrąjį konkursą.

Paraiškas gali teikti Šiaulių rajone veikiančios organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos bei neformalios jaunimo grupės, kurių vienas iš tikslų – į jaunimo neformalųjį ugdymą orientuota veikla.

 

Prioritetas teikiamas projektams, kurie atitinka bent 4 kriterijus iš žemiau išvardintų punktų:

1. pareiškėjai yra jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir neformalios grupės;

2. projektas skatina jaunimo verslumą;

3. projektas skatina jaunų žmonių savanorišką veiklą;

4. projektą įgyvendina patys jauni žmonės;

5. pareiškėjai turi kitų finansavimo šaltinių;

6. pareiškėjai turi projekto partnerius;

7. projektas skirtas jaunimo inovatyvių idėjų realizavimui bei taikantiems inovatyvius neformalaus ugdymo metodus;

8. projekto veiklos prisideda prie informacijos jauniems žmonėms ir apie jaunus žmones gerinimo ir sklaidos.

 

Projekto paraišką sudaro:

1. užpildyta paraiškos forma (1 priedas), pasirašyta vadovo ir patvirtinta pareiškėjo atspaudu bei elektroninis jos variantas;

2. priedai, pateikiami kartu su paraiška:

- pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija;

- pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija;

- darbuotojų ir ekspertų, kurie dalyvaus įgyvendinant projektą, pasirašyti gyvenimo aprašymai (CV);

- jei projektas vykdomas su partneriais, pridedama bendradarbiavimo sutartis ar sutikimas;

- garantiniai raštai, jei yra gautas finansavimas iš kitų šaltinių.

Jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašas

Naujausi pakeitimai

Paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 15 d. 15.45 val. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, 312 kab., Vilniaus g. 263, Šiauliai. Elektroninį variantą prašome atsiųsti Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei, atliekančiai jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas, Viktorijai Savickei elektroniniu paštu viktorija.savicke@siauliuraj.lt.

Dėl išsamesnės informacijos bei konsultacijų galite kreiptis telefonu (8 41) 50 15 21;

el. paštu viktorija.savicke@siauliuraj.lt.


JAUNIMO UGDYMO PRINCIPAI, KURIAIS REMIANTIS TURĖTŲ BŪTI RENGIAMI IR ĮGYVENDINAMI JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTAI

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-13 14:56:47 Atgal