2020 m. gruodžio 1 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mobilus darbas su jaunimu

Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos


Mobilus darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Mobilaus darbo su jaunimu tikslas: užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą(-si) ir socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo įgalinimą jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.

Mobilaus darbo su jaunimu uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas saugiai, atvirai, neformaliai, neįpareigojančiai aplinkai, kurioje jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais.
  • Padėti įsitraukti jaunimui į artimiausiai esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą (atvirieji jaunimo centrai, atvirosios jaunimo erdvės ir kt.), savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą.
  • Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, kuriant tarpusavio pasitikėjimo santykį tarp jaunuolio ir bendruomenės.
  • Ugdyti jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
  • Konsultuoti įvairiose gyvenimo situacijose.
  • Parodyti jaunimui kitokias laisvalaikio leidimo, mokymosi galimybes per išvykstamąsias veiklas (pvz., mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti juos į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą.
  • Nesant galimybių patenkinti jauno žmogaus poreikius, nukreipiant jauną žmogų į atitinkamas institucijas.

Mobilaus darbo su jaunimu veikla remiasi savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos,  aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje dirba dvi metodininkės mobiliam darbui su jaunimu: Edita Giržadienė ir Dina Bulkšienė.

Darbuotojų darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo vieta

Darbo laikas

Pirmadienis

Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba, V. Dambrausko 17, Kuršėnai

8.00 – 17.00 val.

 

Antradienis

Gruzdžiai (Šiaulių g. 3); Gilvyčiai (Mokyklos g. 1);

14.30 – 18.30 val.*

Trečiadienis

Žarėnai (Draugystės g. 32);

Gilvyčiai (Mokyklos g. 1);

14.30 – 18.30 val.*

Ketvirtadienis

Šakyna (Šiaulių g. 24);

Varputėnai (Pagrindinė g. 4);

14.30 – 18.30 val.*

Penktadienis

Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba, V. Dambrausko 17, Kuršėnai

8.00 – 15.45 val.

               

*Įskaičiuojant kelionės laiką.

Plačiau apie jaunimo darbuotojų vykdomas veiklas rasite Facebook paskyroje „Mobilus darbas su jaunimu Šiaulių rajone“.


Mobilus darbas Šiaulių rajone

Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų kokybės standartas

Jaunimo reikalų koordinatorė

Simona Dambrauskienė

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-19 16:08:09 Atgal