2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
VIEŠOSIOS IR (AR) ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI

Per Elektroninius valdžios vartus jau galima užsisakyti visų Lietuvos savivaldybių teikiamas elektronines paslaugas 

 

APLINKOS APSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-1116 2019-08-09)

1.

Fizinių asmenų pareiškimų (prašymų) dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo bei jų ribų pakeitimo ir medžioklės uždraudimo nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose priėmimo aprašas  

2.

Juridinių asmenų pareiškimų (prašymų) dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo bei jų ribų pakeitimo ir medžioklės uždraudimo nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose priėmimo aprašas  

3.

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo aprašas El. paslauga

ARCHITEKTŪRA IR PAVELDOSAUGA

 1.

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims aprašas

 
 2. Numerių žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, patalpoms, gyvenamiesiems namams ir statiniams suteikimo fiziniams ir juridiniams asmenims aprašas El. paslauga
 3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo fiziniams asmenims aprašas  
 4. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo juridiniams asmenims aprašas  
 5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo fiziniams asmenims aprašas  
 6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo juridiniams asmenims aprašas  
 7. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims aprašas  
 8. Leidimų įrengti išorinę vaizdinę reklamą išdavimo fiziniams asmenims aprašas  El. paslauga
 9. Leidimų įrengti išorinę vaizdinę reklamą išdavimo juridiniams asmenims aprašas  El. paslauga
 10. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarkos fiziniams asmenims aprašas  
 11. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarkos juridiniams asmenims aprašas  
 12. Detaliojo plano tvirtinimo tvarkos fiziniams asmenims aprašas  
 13. Detaliojo plano tvirtinimo tvarkos juridiniams asmenims aprašas  
 14. Teritorijų planavimo dokumentų suderinimo fiziniams ir juridiniams asmenims aprašas  
 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-936  2019-07-03)
 1.

Asmenų skundų ir prašymų, adresuotų savivaldybės administracijos direktoriui, priėmimo ir nagrinėjimo aprašas

El. paslauga

 2.

 Asmenų skundų ir prašymų, adresuotų savivaldybės merui, priėmimo ir nagrinėjimo aprašas

El. paslauga
 3.

 Einamųjų ir praėjusių metų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų kopijų (išrašų, nuorašų) išdavimo fiziniams asmenims aprašas

 
 4.

 Einamųjų ir praėjusių metų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų kopijų (išrašų, nuorašų) išdavimo juridiniams asmenims aprašas

 
 5.

 Juridinių asmenų skundų ir prašymų priėmimo ir nagrinėjimo aprašas

 
 CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-1367 2019-09-26)
 

Metrikacijos teikiamų elektroninių paslaugų informacinė sistema

 1.

 Gimimo  registravimo aprašas

 
 2.  Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą aprašas  
 3.  Įvaikinimo įregistravimo aprašas  
 4.  Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimo aprašas  
 5.  Tėvystės pripažinimo registravimo aprašas  
 6.  Prašymo sudaryti santuoką priėmimo ir santuokos registravimo aprašas  
 7. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas   
 8.  Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas  
 9.  Santuokos nutraukimo registravimo aprašas  
 10.

 Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas

 
 11.

 Mirties registravimo aprašas

 
 12.

 Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimo į apskaitą aprašas

 
 13.  Civilinės būklės akto įrašo anuliavimo aprašas  
 14.  Civilinės būklės akto įrašo atkūrimo aprašas  
 15.  Civilinės būklės akto įrašo keitimo, taisymo, pildymo aprašas  
 16.  Vardo ir (ar ) pavardės pakeitimo aprašas  
 17.  Civilinės būklės akto įrašo kopijos išdavimo aprašas  
 18.  Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimo asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje aprašas  
19.  Archyvo pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas  El. paslauga
20.  Archyvo pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas  El. paslauga
21.  Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas  El. paslauga
22.  Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų, kurie neturi perduotinų toliau saugoti dokumentų, išdavimas  
23.  Likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas  El. paslauga
24.  Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas  El. paslauga
25.  Interesantų priėmimas susipažinti su likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentais  
26. Interesantų priėmimas susipažinti su savivaldybės veiklos dokumentais  
EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-972  2019-07-10)
 1.

 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo aprašas

 El. paslauga

 2.

 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo aprašas

 El. paslauga

 3.

 Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo aprašas

 

 4.  Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais išdavimo aprašas  
 5.  Leidimų važiuoti Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo aprašas  
 6.  Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo aprašas  
 7.  Kelių transporto veiklos licencijų (licencijų kopijų) išdavimo aprašas  
TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS  (Direktoriaus įsakymas A-1750 2019-11-21)
1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo aprašas  El. paslauga
SENIŪNIJOS (Direktoriaus įsakymas A-622 2019-05-14)
 1. Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo aprašas    
 2. Pažymos apie žemės ūkio veiklą  (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimo aprašas  El. paslauga 
 3. Notarinių veiksmų atlikimo aprašas   
 4. Įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą aprašas  
 5. Pažymos gyvenamosios vietos patalpos savininkui (-ams) apie jam (jiems) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimo aprašas El. paslauga
 6. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimo aprašas  El. paslauga
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimo (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus) aprašas    
 8. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimo aprašas   El. paslauga
 9. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo aprašas   
10.  Pažymos gyvenamosios patalpos nuomininkams apie Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose  patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimo aprašas   
11. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimo aprašas   El. paslauga
12. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo aprašas   El. paslauga
13. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimo aprašas   El. paslauga
14. Leidimo kasinėti išdavimo aprašas   El. paslauga
15. Leidimo laidoti išdavimo aprašas  El. paslauga
16. Žemės ūkio valdos įregistravimo aprašas   El. paslauga
17. Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimo aprašas   El. paslauga
18. Žemės ūkio valdos išregistravimo aprašas   El. paslauga
19. Žemės ūkio valdos duomenų keitimo mirus valdos valdytojui aprašas  El. paslauga
20. Partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas   El. paslauga
 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-1244 2018-09-18)
 1.

Pareiškimų (prašymų) dėl rūpybos, neveiksnumo ar globos nustatymo rengimo teikimo aprašas 

 
 2. Globos (rūpybos) išmokos skyrimo aprašas  
 3. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimo aprašas  
 4. Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimo aprašas   
 5. Išmokos vaikui skyrimo aprašas  
 6. Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, skyrimo aprašas  
 7.

Laidojimo pašalpų skyrimo aprašas 

 
 8. Kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį skyrimo aprašas   
 9. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo aprašas  
 10. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo aprašas  
 11. Socialinės pašalpos skyrimo aprašas   
 12. Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo aprašas   
 13. Šalpos kompensacijos skyrimo aprašas   
 14. Šalpos našlaičių pensijos skyrimo aprašas  
 15. Šalpos pensijos skyrimo aprašas   
 16. Teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas aprašas  
 17. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo aprašas  
 18. Vienkartinių (tikslinių) pašalpų skyrimo aprašas   
 19. Išmokų už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems skyrimo aprašas  
 20. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo aprašas   
 21. Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimo aprašas  
 22. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo aprašas  
 23. Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo aprašas  
 24. Socialinės paramos mokiniams skyrimo aprašas   
 25. Fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ir priežiūrai aprašas  
 26. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo ir pabaigos aprašas   
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS  (Direktoriaus įsakymas A-26 2019-01-10)
 1.  Juridinių asmenų paraiškų dėl lėšų skyrimo sporto projektams priėmimo ir nagrinėjimo aprašas El. paslauga
 2.  Ataskaitų iš juridinių asmenų, vykdančių sporto projektus, priėmimo ir nagrinėjimo aprašas El. paslauga
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (Direktoriaus įsakymas A-601 2019-05-08)
1. Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, nutraukimo aprašas  El. paslauga
2. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas  
 TURTO VALDYMO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-911 2019-06-26)
1.  Asmenų (šeimų) įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus aprašas  
2. Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti (pirkti, statyti, rekonstruoti) naudojantis valstybės remiamu būsto kreditu išdavimo aprašas  
3. Savivaldybės būsto nuoma socialinio būsto nuomos sąlygomis neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą aprašas  
4.  Socialinio būsto nuomos aprašas  
 5. Prašymo suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui nagrinėjimo aprašas  El. paslauga 
 6. Nekilnojamojo turto pirkimo ar perėmimo iš juridinių bei fizinių asmenų procedūrų vykdymo aprašas  
 7. Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimo aprašas  
  ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-1366 2019-09-26)
1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo, išregistravimo, registracijos liudijimo dublikatų išdavimo aprašas  El. paslauga
2. Pranešimo apie žemės ūkio technikos pardavimą aprašas  El. paslauga
3. Paraiškų kompensuoti dalį draudimo įmokų iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
4. Žemės ūkio valdų registravimo, atnaujinimo Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre aprašas  El. paslauga
5. Paraiškų kompensuoti dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
6. Prašymų lėšoms gauti Šiaulių rajono kaimo plėtrai priėmimo aprašas  
7. Paraiškų kompensuoti dalį palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
8. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimo aprašas El. paslauga 
9. Ūkininkų ūkių registravimo aprašas El. paslauga
10. Ūkininko ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro aprašas El. paslauga 
11. Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo aprašas El. paslauga
12. Paraiškų dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo aprašas  
13. Paraiškų dėl paramos  bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimo aprašas  
14. Duomenų keitimo, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką, aprašas  El. paslauga 
15. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimo aprašas  El. paslauga
16. Žemės nuomos mokesčio lengvatų fiziniams asmenims suteikimo aprašas  El. paslauga
17.

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti priėmimo aprašas

 
18.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas

 
19.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas

 
 20. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams aprašas  El. paslauga
 21. Prašymų dėl melioracijos statinių remonto, rekonstravimo ir priežiūros darbų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  

 22.

Prašymų dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas   
 23. Prašymų dėl miško įveisimo ne miško žemėje priėmimo aprašas  
 24.

Prašymų dėl žemės sklypų planavimo, projektavimo bei pertvarkymo projektų sąlygų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje išdavimo priėmimo aprašas 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 13:13:54 Atgal