2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Kultūros skyrius
Ventos g. 11A, Kuršėnai  LT-81157 Šiaulių  r.
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Tomas Vaitkus Skyriaus vedėjas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  523 696 ~ 622,
           8 678 16 572
tomas.vaitkus@siauliuraj.lt
Vitolda  Dovidauskienė Vyriausioji specialistė

(8 41)  523 695 ~ 225

 vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt
Zigmas Ripinskis Specialistas             8 650 29 132 zigmas.ripinskis@siauliuraj.lt
 Diana Martinaitienė Vyriausioji specialistė (8 41)  523 695 ~ 225 diana.martinaitiene@siauliuraj.lt

KULTŪROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

Kultūros skyrius, įgyvendindamas kultūros politiką Šiaulių rajone:
** saugo ir puoselėja nacionalinės kultūros tapatumą;
** skatina kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;
** skatina nacionalinės kultūros atvirumą, rūpinasi kultūrinio turizmo plėtote;
** sudaro visuomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje;
** savivaldybės teritorijoje įgyvendina valstybės kultūros, regioninės kultūros bei rajono savivaldybės Tarybos kultūros politiką.
Kultūros skyriaus pagrindinės funkcijos:
** teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka, dėl kultūrinės paskirties objektų restauravimo, rekonstrukcijos ir paskirties panaikinimo;
** numato kultūros organizavimo prioritetus;
** kaupia duomenis apie kultūros procesą rajone, koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų kultūrinę veiklą, siūlo administracijai, rajono savivaldybės Tarybai, valstybinėms kultūros organizavimo ir valdymo institucijoms naujus kultūros organizavimo bei valdymo būdus, priemones, programas;
** rengia ilgalaikes kultūrines programas (kultūrines, leidybines ir kitas), derina kultūros įstaigų plėtros programas bei projektus, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą, ieško finansavimo šaltinių;
** organizuoja ir koordinuoja metodinės paramos teikimą rajono savivaldybės Kultūros centrui ir jo filialams, kultūros įstaigoms, Viešajai bibliotekai ir jos filialams, visuomeniniams muziejams;
** rūpinasi etninės kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimu;
** sudaro sąlygas rajono bendruomenei gauti informaciją kultūros klausimais, rūpinasi kultūrinio turizmo plėtra, sudaro galimybes pažinti nacionalinę ir užsienio tautų istoriją, kultūrą ir meną, rūpinasi knygų, brošiūrų bei kitų leidinių apie rajoną leidyba;
** vysto mėgėjų ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-19 08:52:21 Atgal