2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Buhalterinės apskaitos skyrius
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Valerija Mikalauskienė Skyriaus vedėja
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 656 ~ 656,
           8 698 17 203
 valerija.mikalauskiene@siauliuraj.lt
Leontina Šerkšnienė Skyriaus vedėjo pavaduotoja
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 670 ~ 670 leontina.serksniene@siauliuraj.lt
Renata Barzinskienė Vyresnioji buhalterė (8 41)  500 008 ~ 704 renata.barzinskiene@siauliuraj.lt
Daiva Dambrauskienė Vyresnioji buhalterė (8 41)  596 670 ~ 670 daiva.dambrauskiene@siauliuraj.lt
Gražina Teresienė Vyresnioji buhalterė (8 41)  596 647 ~ 647 grazina.teresiene@siauliuraj.lt 
 Rasa Pališkienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 654 ~ 654

 rasa.paliskiene@siauliuraj.lt

Audronė  Kuizinienė Vyresnioji buhalterė (8 41)  596 647 ~ 647 audrone.kuiziniene@siauliuraj.lt
Irmina Mažeikienė Vyresnioji buhalterė (8 41)  596 654 ~ 654 irmina.mazeikiene@siauliuraj.lt
Jūratė Stulginskienė Vyresnioji buhalterė
(8 41)  500 008 ~ 704 jurate.stulginskiene@siauliuraj.lt
Rasa Nutautė Vyresnioji buhalterė (8 41)  596 654 ~ 654  rasa.nutaute@siauliuraj.lt
Genovaitė Tamašauskienė Vyresnioji buhalterė  (8 41)  596 686 ~ 686 genovaite.tamasauskiene@siauliuraj.lt
Aldona Šidlauskienė Vyresnioji buhalterė (8 41)  596 686 ~ 686  aldona.sidlauskiene@siauliuraj.lt
 Sandra Šimaitienė Vyresnioji buhalterė (8 41)  596 644 ~ 644  sandra.simaitiene@siauliuraj.lt

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:
** vykdyti finansinių operacijų fiksavimą, grupavimą, kaupimą, analizę ir šios informacijos pateikimą savivaldybės padaliniams ir vadovams bei išorinėms institucijoms;
** užtikrinti turto ir ūkinių operacijų pirminę apskaitą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą;
** tvarkyti Administracijos biudžeto pajamų ir išlaidų, nebiudžeto, pavedimų lėšų ir specialios paskirties fondų, valiutinių lėšų apskaitą;
** rengti ir pagrįsti sąmatas biudžeto lėšoms gauti, kontroliuoti jų vykdymą;
** sudaryti išlaidų sąmatų vykdymo balansą ir biudžeto vykdymo apskaitą pagal programas, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
** tvarkyti įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinę apskaitą;
** pateikti reikalingą apskaitinę informaciją Tarybos sprendimų ruošimui;
** užtikrinti teisingą inventorizacijos rezultatų, trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
** tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus,sudaryti saugomų archyvinių dokumentų nomenklatūrą, perduoti dokumentus į archyvą.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 09:02:56 Atgal