2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Vyriausiasis specialistas darbo ir civilinei saugai, mobilizacijai
V. Dambrausko  g. 17, Kuršėnai Šiaulių rajonas
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Jonas  Kiriliauskas Vyriausiasis specialistas

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  557 922,
           8 686 92 933 
jonas.kiriliauskas@siauliuraj.lt

 

** Vadovauja administracijos direktoriaus paskirtam mobilizacijos štabui ruošiant rajono mobilizacinį planą;
** Vykdo Krašto apsaugos ministerijos pavestas Valstybinės mobilizacijos užduotis;
**  Organizuoja ir įgyvendina įstatymais Savivaldybei valstybės deleguotą civilinės ir darbo saugos funkciją;
**  Prognozuoja rajone apie galimas ar susidariusias ekstremalias situacijas, atlieka jų prevenciją, rengia šių situacijų likvidavimo planą, kontroliuoja jo įgyvendinimą;
**  Koordinuoja rajono gyventojų veiksmus ekstremalių situacijų atveju;
**  Rengia ir įgyvendina patvirtintas rajono civilinės ir darbo saugos programas;
**  Dalyvauja valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriuj organizuojant saugos mokymus rajone;
**  Kontroliuoja, kaip rajone vykdomos civilinės saugos ir darbo saugos užduotys, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos civilinės, darbo ir sveikatos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų;
**  Rengia darbo ir civilinės saugos darbo projektus biudžeto lėšoms gauti;
**  Palaiko ryšius su kitomis savivaldybėmis, civilinės saugos (gelbėjimo) departamentais, agentūromis ir organizacijomis gerinant rajono civilinę saugą ekstremalių situacijų atvejais;
** Kaupia informaciją civilinės, darbo ir sveikatos saugos klausimais.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-06 09:36:15 Atgal