2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Informacinių technologijų skyrius
Audrius  Dešrius

Skyriaus vedėjas
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 677 ~ 677,
           8 686 85 669
audrius.desrius@siauliuraj.lt
Stanislava Bartkuvienė

Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 665 ~ 665 stanislava.bartkuviene@siauliuraj.lt
Jonas Sidaravičius  Vyriausiasis specialistas
(8 41)  596 665 ~ 665,
           8 614 34 699 
jonas.sidaravicius@siauliuraj.lt
Gitana Saulienė Vyriausioji specialistė   8 699 87 109  gitana.sauliene@siauliuraj.lt

 

 Skyriaus uždaviniai:

**  taikyti pažangias informacines technologijas savivaldybės valdymo kokybei gerinti;

**  užtikrinti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje;

**  skatinti žinių visuomenės vystymąsi;

** elektroninio valdymo plėtra savivaldybėje;

**  vykdyti viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

**  organizuoja informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje;

**  rengia kompiuterinės ir programinės įrangos darbą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja jų vykdymą;

**  koordinuoja savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų veiklą, įsigyjant ir diegiant kompiuterinę techniką bei programinę įrangą, kontroliuoja jų vykdymą;

**  tvarko savivaldybės informacinių sistemų duomenų bazes ir programas;

**  atlieka sisteminę ir tinklinę kompiuterinių programų priežiūrą;

**  įsigyja kompiuterinės technikos eksploatacines medžiagas ir įrenginius, vykdo savivaldybės kompiuterizavimo programas;

**  pagal savo įgaliojimus rengia administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių ir Tarybos sprendimų projektus savivaldybės kompiuterizavimo klausimais;

**  padeda Administracijos darbuotojams išmokti ir panaudoti kompiuterines programas, prižiūri ir tobulina naudojamas programas;

**  kontroliuoja kompiuterinių duomenų bazių naudojimą, užtikrina jų saugumą;

**  organizuoja ir prižiūri savivaldybės interneto svetainės bei elektroninio pašto sistemų darbą;

**  organizuoja ir koordinuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą;

**  vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-10 14:50:23 Atgal