2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS SKIRTI PROJEKTAI IR PRIEMONĖS

LR SEIMO NUTARIMAS

 

LRV NUTARIMAS         

 

 

SUDERINTA 

                                                                             Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

                   Kęstutis Lukšas

             2015-01-30

2015 M. ŠIAULIŲ RAJONO

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS SKIRTI PROJEKTAI IR PRIEMONĖS

2015-02-10 Nr. KU5-6(13.3)

Eil.

Nr.

Priemonė

Priemonės idėja, apibudinimas

Vykdytojas

Pastabos

Data

1.

Projektas „Vytautas Vitkauskas – didysis Lietuvos kalbininkas ir žemaičių – šiaurės dūnininkų šnektos puoselėtojas“

 Knygos leidyba ir pristatymas, edukacinė programa, ekspozicijos atnaujinimas, paroda, Protų mūšiai Kuršėnų miesto mokyklose

Kultūros skyrius,

Viešoji biblioteka,

Kuršėnų Vytauto Vitkausko vardo biblioteka, Šiaulių r. kraštotyros draugija

 

Visus metus

2.

Edukacinė programa

„Spalvų gama tautiniuose kostiumuose“

Programa supažindina su etnografinių regionų tautiniais kostiumais, jų tradiciniais akcentais

Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

Integruoti programą į dailės, technologijų pamokas. Jos gali vykti EKTAC arba bendrojo lavinimo mokyklose.

Taip pat skirta amatų centro lankytojams, turistų grupėms.

 

Visus metus

3.

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Kuršėnų krašto keramika“

 

Pristato Puodžių sostinę Kuršėnus.

Kalbama apie Kuršėnų puodininkystės vystymąsi. Vartotojui suteikiama galimybė gyvai susipažinti su puodų lipdymu, žiedimu

Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

Užsiėmimai skirti lankytojams, moksleiviams, turistų grupėms.

Visus metus

4.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro renginių ciklas skirtas Etnografinių regionų metams

Kultūros centre ir jo filialuose numatyti 26 vietiniai renginiai

Kultūros centras ir filialai

 

Visus metus

5.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių ir parodų ciklas „Atverkime tautos lobynų gelmes“, skirtas Etnografinių regionų metams.

 

Viešosios bibliotekos filialuose numatyti 33 vietiniai renginiai

Viešosios bibliotekos filialai

 

Visus metus

6.

Partnerystė įsijungiant į Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno grožis“ renginius

Siekiama įsijungti į Lietuvos muziejų asociacijos ir Lietuvos tautodailininkų  sąjungos inicijuotus Lietuvos muziejų kelio renginius „Liaudies meno grožis“

Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras,

asociacija „Šiaulių rajono tautodailininkų bendruomenė“

Partnerystė su „Aušros“, „Alkos“ ir kt. muziejais

Visus metus

7.

Projektas „Šiaulių rajono muziejai“

Surengti rajono mokyklų kraštotyros muziejų apžiūrą.

Parengti Šiaulių rajono informacinį leidinį „Šiaulių rajono muziejai“

Kultūros skyrius,

Švietimo ir sporto skyrius, Kultūros paveldo skyrius

 

 

Visus metus

8.

Projektas ,,Aisiu į kalną“

Šiaulių krašto liaudies dainų pateikėjos Mortos Katkienės dainų rinkinys

Šiaulių krašto liaudies dainų pateikėjos Mortos Katkienės dainų rinkinys su CD

Kultūros skyrius,

Viešoji biblioteka

 

Visus metus

9.

Lietuvos kapelų šventė

„Griežk, smuikeli“

Kviečiamos kapelas iš įvairių etnografinių regionų. Jos pristato savo regiono liaudišką muziką, tautinį kostiumą, tarmę, kraštą ir kt.

Kultūros centras

 

Sausio 31 d.

10.

Moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabrinis vainikėlis“, liaudies meno konkursinė paroda „Aukso vainikas“.

Surengti vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“

Surengti konkursų vietinius turus

Kultūros skyrius,

Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras,

Kultūros centras

LRV Etnografinių regionų metų veiksmų planas

Vasario 16 d.

Kovo 4 d.

11.

Projektas „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos“

 

 

Knygnešio diena.

Metų kraštotyrininko premijos įteikimas.

Rajono kraštotyros konferencija.

„Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai“ ir Šiaulių rajono kraštotyros darbų paroda.

Konferencijoje numatoma analizuoti tarmių, tautosakos, šeimos ir kalendorinių švenčių tradicijų, amatų, vietovardžių, tautinio kostiumo, architektūros, mažosios architektūros ir kt. išskirtinumus.

Konkursai „Etninės kultūros šaltiniai“ ir „Tradicija šiandien“

Kultūros skyrius,

Švietimo ir sporto skyrius, Kultūros centras,Viešoji biblioteka,

Šiaulių rajono kraštotyros draugija

LRV Etnografinių regionų metų veiksmų planas

Kovo 16 d.

Lapkričio 18 d.

12.

Respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „XV Jurginės“

 

Tradicinė Jurginių šventė Raudėnuose

Kultūros centras

Festivalis vyks Raudėnų miestelyje

Balandžio 23, 24 d.

13.

Lietuviško kalendoriaus šventė, skirta L. Ivinskio 205-osioms gimimo metinėms ir Etnografinių regionų metams

Šiaulių rajono savivaldybės 26-oji

L. Ivinskio premija už geriausią metų kalendorių.

Kultūros skyrius,

Kultūros centras

 

Gegužės 29 d.

14.

Kuršėnų miesto šventė „Kuršėnai – puodžių sostinė“

Įvairiomis formomis ir priemonėmis pristatomi Lietuvos etnografiniai regionai

 

Kultūros skyrius,

Kultūros centras,

Kuršėnų seniūnija

 

Gegužės

30 d.

15.

Vasaros skaitiniai

„Oi, aš dainuosiu tarp kaimo uosių“

Renginyje tarmiškai skaitoma Šiaulių regiono literatų kūryba. Kalbama apie gimtąjį kraštą (etnografinį regioną).

Naisių literatūros muziejus

 

Birželio 19 d.

16.

Projektas „Svajoti, kurti, tobulėti...kartu“

10-ji regioninė vaikų ir jaunimo kūrybinė teatrinė stovykla Kuršėnuose ir Palangoje. Vaikų ir jaunimo teatrai atstovaus savo regionus su parengtomis programomis, vyks edukaciniai užsiėmimai EKTAC. Finalinis spektaklis Palangos „Senojoje“ gimnazijoje

Kultūros skyrius,

Kultūros centras

Kuršėnia,

Palanga

Birželio 30- liepos 4 d.

17.

XV respublikinis klojimo teatrų festivalis „Kurtuvėnai 2015“

Tradicinis respublikinis klojimo teatrų renginys

Kultūros centras

 

Liepos 25,26 d.

18.

Projektas –, amatų šventė „Koks kraštas, toks ir raštas“

5-oji tautodailininkų, vaikų ir jaunimo etnokultūros stovykla ir

XV Šiaulių regiono amatų šventė Raudėnų krašte

 

Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

 

Rugpjūčio 3-8 d.

19.

Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursas- festivalis „Suk, suk ratelį-2015“

Tradicinis suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių renginys.

Dalyvauja Šiaulių m., Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliški, Kelmės, Telšių, Mažeikių rajonų liaudiškų šokių kolektyvai

 

Kultūros centras

 

Lapkričio 14 d.

20.

Vykdyti  etnokultūrinį projektą „Mūsų lobynai“, surengti varžytuves „Tarmių lobynai“ ir „Atverk tautos lobynų gelmes“

Surengti vietinius turus

Švietimo ir sporto skyrius

Numatyta LRV etnografinių regionų metų veiksmų plane

„Tarmių lobyną“ siūloma įvesti į skaitovų konkursą

 

 Kultūros skyriaus vedėjas       Tomas Vaitkus

 

Parengė    

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Laimutė Varkalienė
Tel.: 8 41 523693; el.p. laimute.varkaliene@siauliuraj.lt;

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Aušra Brijūnienė
Tel.: 8 41 523695, el. p. ausra.brijuniene@siauliuraj.lt 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-13 13:18:15 Atgal