2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ausros_al_21

Administracinis pastatas (unikalus numeris 2992-8000-5019, plotas 776,70 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 1B2p, statybos metai 1928 m.), garažas (unikalus numeris 4400-0893-5055, plotas 41,56, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3G1p, statybos metai 1960 m.) ir šiam nekilnojamajam turtui priskirtas 0,0811 ha valstybinės žemės sklypas (kadastro numeris 2901/0011:399, unikalus numeris 2901-0011-0399) Aušros al. 21, Šiaulių m. Pastatas (unikalus numeris 2992-8000-5019) yra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities namų pastatas. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 42601. Šis pastatas ir jam priskirtas žemės sklypas patenka ir į nekilnojamosios kultūros vertybės – Šiaulių senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27097) teritoriją bei į Šiaulių dvaro sodybos, vadinamos Didždvariu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 626) vizualinės apsaugos pozonį. Kultūros vertybės naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jos teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamenuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

  Planas

Aukciono sąlygos        

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-13 14:08:15 Atgal