2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Architektūra

 

Dėl požeminio vandens gavybos gręžinio įsirengimo kokius dokumentus pateikti? 

                                                                                                      

Reikia pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ir žemės sklypo planą, kuriame būtų pažymėta vieta, kur numato gręžinio įrengimą.

LR Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. Nr 417 įsakymas „Dėl Lietuvos Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-26 15:41:28 Atgal