2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Archyvinių dokumentų tvarkymas

 

Kokie dokumentai saugomi archyve?

                                                                                                          

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos archyve saugomi Šiaulių rajone registruotų ir likviduotų įmonių dokumentai.

 

Kaip galima užsisakyti pažymas apie darbo stažą ir draudžiamąsias pajamas,  per kiek laiko jos paruošiamos?

 

Juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys gauti reikalingas pažymas gali tiesiogiai su prašymu kreiptis į archyvą, siųsti prašymą su reikiamų dokumentų (darbo knygelės, socialinio draudimo pažymėjimo) kopijomis, paštu, elektroniniu paštu. Pažymos paruošiamos per 20 dienų, paslauga nemokama, pažymas gali atsiimti ir kitas asmuo, įgaliojimas nebūtinas. 

 

Kaip perduoti likviduojamos įmonės dokumentus tolesniam saugojimui?

 

Archyvas priima saugoti Šiaulių rajono likviduotų juridinių asmenų dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriems teisės aktai įpareigoja perduoti  įmonės veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Likviduojamos įmonės veiklos dokumentai turi būti sutvarkyti pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. Sudaryti ilgai saugomų dokumentų apyrašai ir trumpai saugomų bylų sąrašai. Pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymą apie apdraustųjų turėjimą/neturėjimą, įmonės registravimo pažymėjimą. 

 

Kaip gauti pažymą  likviduojant  įmonę, kuri neturi perduotinų toliau saugoti dokumentų?

 

Asmuo, kuriam reikalinga pažyma pristatyti į VĮ Registrų centrą su prašymu kreipiasi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos archyvą. Pateikia įmonės registravimo pažymėjimą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymą apie apdraustųjų neturėjimą. Pažyma išduodama per 1 dieną. Paslauga nemokama. 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-20 15:00:22 Atgal