2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Bendra informacija

Rajono savivaldybės bendras žemės plotas  siekia 180732 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų plotas sudaro 103328 ha, tame skaičiuje: 90964 ha ariama žemė, 1286 ha sodai, 11076 ha pievos ir natūralios ganyklos. Rajone yra 59583ha miškų. Šiaulių rajone privačios žemės plotas sudaro 106612 ha , 74115 ha yra valstybinė žemė - nusausintos žemės plotas 102178 ha.

DRAUDIMO ĮMOKOMS KOMPENSUOTI – DAUGIAU KAIP 3 MLN. EURŲ

PARAMA UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016-2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMAS

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ŪKINIŲ GYVŪNŲ draudimo įmokų kompensavimu.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su PASĖLIŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO įmokų kompensavimu

 

ŽEMĖS ŪKIO KAIMO VALDŲ REGISTRAVIMAS/ATNAUJINIMAS

Vykdant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-272 „Dėl žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre" atnaujinti 2506 valdų registracijos duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, prašymai įregistruoti, duomenys įvesti į duomenų bazę, prašymų formos perduotos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Rajone įregistruota 5557 valdos.

Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d.

Kur kreiptis norint įregistruoti/atnaujinti žemės ūkio valdą?
Į seniūnijų žemės ūkio specialistus arba į Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Jolita Zakrę, tel. (8 41)   596 676;
vyr. specialistę Danutę Sitnikienę, tel. (8 41)   596 675.

Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno (VED) ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais(EDV), apskaičiavimas

Pieno gamybos paraiškų pateikimo terminas

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija turi būti pateikta nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į seniūnijų žemės ūkio specialistus. 

 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija.

Pasėlių draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-28 11:22:25 Atgal
 
string(2) "DB" string(1967) "DB HOST: localhost DB USER: w9479_smartweb DB PASSWORD: Yes QUERY: SELECT A.email_address, B.show_id, B.show_title, A.user_id FROM user_info A LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation_reg B ON A.user_id=B.user_id LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation C ON C.show_id=B.show_id WHERE B.show_id != '' AND DATE(DATE_ADD(C.show_date, INTERVAL -1 DAY)) = DATE(NOW()) DB ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 11 Backtrace: #0 Database->x502vl(SELECT A.email_address, B.show_id, B.show_title, A.user_id FROM user_info A LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation_reg B ON A.user_id=B.user_id LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation C ON C.show_id=B.show_id WHERE B.show_id != '' AND DATE(DATE_ADD(C.show_date, INTERVAL -1 DAY)) = DATE(NOW())) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_show_reservation/admin/g_event_reminder.php:17] #1 include(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_show_reservation/admin/g_event_reminder.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/cron_tab.php:150] #2 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/cron_tab.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php:12] #3 CallCronTabTitlePage() called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php:25] #4 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/m/m_admin/admin/for_index.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index_cache.php:498] #5 require_once(/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index_cache.php) called at [/home/w9479/domains/siauliuraj.lt/public_html/index.php:77] " string(17) "_m_site_big_error" bool(false)