2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Bendruomeninių namų statyba Lukšiuose

Projektas „Bendruomenės namų statyba Lukšių kaime“

 

Projekto vertė: 142012,18.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2013 m. gruodžio 20 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Visuomeninė organizacija ,,Lukšių kaimo bendruomenė“ veiklą vykdo septintus metus – vyksta sporto varžybos, koncertai, parodos, susitikimai su žymiais žmonėmis ir pan. Lukšių kaimo bendruomenė aktyviai dirba bendruomeniškumo ugdymo srityje - organizuoja renginius, vakarones, rūpinasi gyvenamosios aplinkos gražinimu ir gerinimu bei glaudžiai bendradarbiauja su vietos seniūnija bei Šiaulių rajono savivaldybe. Bendruomenė linkusi vystyti partnerystę - yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su kitomis rajono ir šalies bendruomenėmis bei kitomis organizacijomis. Visų renginių bei susirinkimų organizavimui Lukšių kaime labai trūksta visuomeninio pastato, kuriame bendruomenė dar galėtų plėtoti tradicinius amatus (mezgimas, audimas) bei klubinę veiklą, atgaivint senąsias kaimo tradicijas. Todėl šio projekto svarba ir esmė – pastatyti apie 80 kv. m. bendruomenės namus Lukšių kaime, pritaikytus minėtai veiklai vykdyti. Įgyvendinus Projektą, suaktyvės Lukšių kaimo bendruomenės ir vietos gyventojų bendruomeninis gyvenimas. Bendruomenės namuose bursis jaunimas, todėl tai puiki prevencinė priemonė mažėti nusikalstamumui. Taip pat kaimas taps patrauklesnis gyventi, tuo pačiu kurti bei plėtoti verslą.

 

Projekto tikslas – padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Lukšių ir aplinkinių kaimo gyventojų socialinės ir ekonominės veiklos plėtotei.

 

Projekto veikla - kaimo vietovei svarbių statinių statyba.

 

Projekto rezultatas – pastatyti ir įrengti Bendruomenės namai Lukšių kaime.

  

 

 

Projekto vadovas

Algirdas Baikauskas, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas,

Tel. 8 41 596 669.

          

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-18 11:53:01 Atgal