2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Civilinė metrikacija

 

Gimimo registravimas,  dokumentų pateikimas?

                                                                                                             
Gimimas registruojamas vaiko gimimo vietos arba jo tėvų ar vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Vaiko gimimą žodžiu arba raštu pareiškia vaiko tėvai ar vienas iš jų. Jeigu dėl vaiko gimimo įregistravimo kreipiasi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą turi būti pareiškiama raštu. Pareiškime turi būti nurodomas vaiko vardas, pavardė, tautybė. Apie vaiko gimimą turi būti pereikšta ir vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius, jeigu vaikas gimė negyvas,- per tris paras nuo gimimo laiko. Registruojant gimimą turi būti pateikiami: sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymįjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas, asmens tapatybę įrodantys dokumentai.
 

Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas?

 

Tėvystės pripažinimas registruojamas vaiko motinos gyvenamosios vietos, jei vaiko gimimas nebuvo įregistruotas arba įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, civilinės metrikacijos įsttaigoje. Jeigu tėvystė pripažystama po to, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą arba saugančioje vaiko gimimo įrašo originalą.

Tėvystės (motinystės) nustatymas ir nuginčijimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą arba saugojančioje vaiko gimimo įrašo originalą.

Jei vaiko gimimas įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, tėvystės (motinystės) nustatymas ir nuginčijimas registruojamas vaiko motinos (tėvo) gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Registruojant tėvystės pripažinimą, turi būti pateikti: notaro patvirtinantis vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, vaiko, kuriam yra suėję 10 metų, sutikimas raštu dėl tėvystės pripažinimo. 

 

Santuokos registravimas?

 

Santuoka registruojama Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje, jeigu bent vieno santuoką sudarančiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba bent vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis santuokos sudarymo metu.

Santuokai įregistruoti turi būti pateikiami: prašymas asmeniškai, norinčiųjų susituokti gimimo liudijimai, ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę. 

 

Bažnyčios (konfesijų) sudarytų santuokų registravimo tvarka?

 

Lietuvos Respublikos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą.

Turi būti pateikiami: bažnyčios santuokos dokumentas, bažnyčios (konfesijos), išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas, ištuokos liudijimas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka pateikia santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie santuokos įregistravimą, kurio pagrintu civilinės būklės akto įrašas įtraukiamas į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę.
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-18 11:01:36 Atgal