2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialistas (2018-06-04)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto ( kodas 251104) (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis – A 2.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų srities informatikos krypties arba socialinių mokslų srities teisės arba viešojo administravimo krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, asmens duomenų tvarkymą bei vietos savivaldą, dokumentų rengimo taisyklėmis;

turėti nacionalinės ir Europos duomenų apsaugos teisės aktų taikymo ir praktikos ekspertinių žinių, išsamiai žinoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas;

žinoti kaip atliekamos duomenų tvarkymo operacijos, išmanyti informacines technologijas ir duomenų saugumą, įstaigos administracines taisykles ir procedūras;

gebėti įstaigoje skatinti duomenų apsaugos kultūrą, rinkti informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti;

suprasti duomenų valdytojo vykdomas duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas, duomenų saugumo ir duomenų apsaugos poreikius, mokėti nagrinėti ir tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);

3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo II dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

Atrankos paskelbimo data – 2018 m. birželio 4 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://pm.vataras.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-04 14:36:30 Atgal