2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius (2018-12-19)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų sritį, darbo santykius, darbo saugą ir sveikatą, biudžeto formavimą, valstybės politiką socialinės paramos, ekonomikos bei mokesčių srityse;

4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiavimo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sprendimus.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, privalumų sąrašą, juos patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

5. reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. kitus dokumentus, patvirtinančius įstaigos vadovo pareigybės aprašyme (pridedama) nustatytus specialiuosius reikalavimus, ir šių dokumentų kopijas;

7. užpildytą pretendento anketą (pridedama).

8. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

 

                      Konkurso paskelbimo data – 2018 m. gruodžio 19 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596645, el. p. kadrai@siauliuraj.lt, interneto puslapyje adresu www.siauliuraj.lt

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-19 09:25:45 Atgal