2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas

Skelbimas konkursui

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), nurodęs kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme;

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

3. išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

5. reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. pretendento privalumų sąrašą, juos patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

7. kitus dokumentus, patvirtinančius įstaigos vadovo pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, ir šių dokumentų kopijas;

8. užpildytą pretendento anketą (2 priedas). Anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu; 

9. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą (toliau vadinama – veiklos programa), kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Veiklos programa neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

 

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. sausio 22 d.

 

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

 

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt., interneto puslapyje adresu www.siauliuraj.lt

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-29 09:05:43 Atgal