2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Integruotų teritorijų vystymas

 

2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-715 patvirtinta Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programa.

Programos tikslas – padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms.

Programos uždaviniai:

1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui.

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą.

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas.

 Įgyvendinimo priemonės 

Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programa yra įgyvendinama penkiose tikslinėse teritorijose – Akmenėje, Joniškyje, Kelmėje, Pakruojyje ir Kuršėnuose.

 

Programoje identifikuoti projektai, kuriuos planuojama įgyvendinti Kuršėnų mieste:

- „Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas, II etapas“ ir „Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste“.

Šiuo metu jau pradėti projektai:

- „Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (1 etapas)“;

- „Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“;

- „Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas“;

- „Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones“

Vienas iš projektų baigtas įgyvendinti – „Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“.

Detalesnė informacija apie šiuos integruotų teritorijų vystymo programos projektus ČIA. 

 

Integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo žemėlapis. Projektų įgyvendinimo ribas galima pamatyti pasirinkus: Turinys - Savivaldybės veikla - Vykdomi  projektai. Šiame regia žemėlapyje pateikta informacija ir grafinis vaizdas apie šiuo metu įgyvendinamus, baigtus ir planuojamus projektus pagal integruotų teritorijų vystymo programą.

 

 Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos.

…………………

- 2015 m. liepos mėn. vyko Programos pristatymas vietos bendruomenėms, kitoms institucijoms ir organizacijoms, gyventojams.

-  2017 m. pakviesta teikti pasiūlymus dėl Programos pakeitimo.

-  2017 m. balandžio 11 d. vyko susirinkimas dėl Programos pakeitimo.

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-15 14:39:11 Atgal