2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Jaunimo politika Šiaulių rajono savivaldybėje

Savivaldybėse jaunimo politiką formuoja savivaldybės taryba ir administracija, o jiems padeda savivaldybės jaunimo reikalų taryba (JRT) bei administracijos darbuotojas - jaunimo reikalų koordinatorius (JRK).

Šiaulių rajono jaunimo reikalų taryba

Siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą jaunimo politikos formavimo procese, prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sudaryta Šiaulių rajono Jaunimo reikalų taryba (ŠRJRT), veikianti nuo 1999 m. Tai visuomeninė patariančioji institucija, atliekanti konsultanto ir eksperto funkcijas Šiaulių rajono savivaldybėje.  Jaunimo organizacijų atstovus siūlo Šiaulių rajono jaunimo organizacijų sueiga, kuri kviečiama jaunimo reikalų tarybos iniciatyva, pasibaigus kadencijai arba keičiant ŠRJRT narį. Šiaulių rajono Jaunimo reikalų tarybą sudaro 8 nariai, iš kurių 4 deleguoja Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir 4 – Šiaulių rajone veikiančios jaunimo organizacijos. ŠRJRT padeda formuoti jaunimo politiką, skatina jaunimo iniciatyvas ir siekia, kad Šiaulių rajonas būtų patrauklus jaunimui gyventi, mokytis, dirbti ir leisti laisvalaikį.

Šiaulių rajono savivaldybė kryptingai finansuoja ir kofinansuoja jaunimo veiklos projektus, organizuojami susitikimai su rajono jaunimo atstovais, nuolat teikiama aktuali informacija. Savivaldybė stengiasi kurti jaunimui palankią aplinką ir yra visuomet atvira įvairiems jaunimo pasiūlymams ir iniciatyvoms.

Šiaulių rajono jaunimo reikalų koordinatorius

Jis yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Tai žmogus, kuris savivaldybės institucijai padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką: sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi; plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti; stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių; skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje; užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką; skatinti jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, užtikrinančias jaunimo užimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją; užtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą, patirties sklaidą; kurti ir plėtoti programas bei priemones, nukreiptas į jaunimui aktualių klausimų sprendimą.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-23 13:34:40 Atgal