2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Jaunimo politika Lietuvoje

Lietuvos jaunimo politika yra pripažinta Lietuvos politikos dalis nuo 1996 metų, kuomet Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Jaunimo politikos koncepciją, kurioje buvo apibrėžtos valstybinės institucijos, atsakingos už jaunimo politikos principų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 2003 metais priimtas Jaunimo politikos pagrindų įstatymas (JPPĮ), reglamentuojantis jaunimo politikos įgyvendinimą ir įteisinantis jaunimo politikos struktūrą. JPPĮ apibrėžia, jog jaunimo politika – tai sritis, kurioje sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jam integruotis į visuomenės gyvenimą, siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms (Lietuvoje jaunu žmogumi laikomas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus).

Jaunimo politiką kuruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingas Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD prie SADM). Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra nuo 1992 metų veikianti didžiausia skėtinė jaunimo organizacija, vienijanti 62 nacionalinės ir regionines jaunimo organizacijų tarybas. Pariteto principu formuojama Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma iš 6 LiJOT Asamblėjoje renkamų ir 6 Vyriausybės deleguojamų atstovų, nagrinėja svarbiausius jaunimo politikos klausimus ir teikia pasiūlymus Jaunimo reikalų departamentui dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo. Jaunimo reikalų tarybos sudėtį ir nuostatus Socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Vienas iš svarbiausių jaunimo politikos dalyvių - „Veiklus jaunimas“ - tai Europos Sąjungos programa skirta visiems 13 - 30 metų žmonėms iš ES valstybių narių, taip pat valstybių, siekiančių narystės (Turkija), EEE šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija). Programoje taip pat gali dalyvauti jauni žmonės iš ES kaimyninių šalių partnerių, kitų valstybių. Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, dalyvavimui bei iniciatyvoms. Programą "Veiklus jaunimas" Lietuvoje įgyvendina Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, o visose apskrityse veikia konsultantai.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-30 14:34:34 Atgal