2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Kultūra


Kokias kultūros ir meno premijas yra įsteigusi ir teikia Šiaulių rajono savivaldybė?  

                                                                                                       

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“, patvirtinti 8 (aštuonių) Kultūros ir meno premijų nuostatai: 

Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija; 

Lauryno Ivinskio premija; 

Puodžių Karaliaus premija; 

Augustino Griciaus premija; 

Stasio Anglickio premija; 

Vytauto Vitkausko premija; 

Metų kraštotyrininko premija; 

Metų tautodailininko premija. 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-60 buvo patvirtinti 

Šiaulių rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo nuostatai. 

2016 m. balandžio 15 d., minint pasaulinę Kultūros dieną, buvo įteikta antroji Metų kultūros darbuotojo premija. 

Viso rajone teikiamos 9 Kultūros ir meno premijos. 

Išsamesnę informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtas Kultūros ir meno premijas bei jų nuostatus galite rasti Šiaulių rajono savivaldybės tinklalapyje srityje: Gyventojams – Kultūra- Kultūros skyrius – Kultūros ir meno premijos. 

 

Kas gali teikti prašymus Šiaulių rajono visuomeninei kultūros tarybai dėl leidybos dalinio finansavimo ir kokia prašymų pateikimo tvarka?

 

AUTORIŲ PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA

1. Savivaldybė siekia skatinti autorius, rengiančius leidybai dokumentus grožinės, mokslo populiariosios, pedagoginės literatūros, meno, kultūros ir kitomis temomis

2. Savivaldybė gali dalinai finansuoti konkretų autorių, siekiantį išleisti atskirą tradicinį ar elektroninį leidinį

3. Prašymą dėl leidybos finansavimo gali pateikti Šiaulių rajone gyvenantis ar su Šiaulių rajonu susijęs autorius, paruošęs tradicinį ar elektroninį leidinį taip pat autorius / autorių kolektyvas kūrėjas, paruošęs rajonui aktualų kūrinį.

4. Lėšos neskiriamos kūrybinei ar literatūrinei veiklai finansuoti.

5. Autorių, sudarytojų arba leidėjų prašymai dėl leidinių dalinio finansavimo pateikiami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (toliau – Kultūros skyrius), einamaisiais metais nuo vasario 1 d. iki balandžio 30 d.

6. Prašyme būtina:

6.1. pateikti ketinamo išleisti leidinio pavadinimą, apimtį, žanrą;

6.2. pateikti trumpą anotaciją;

6.3. pateikti teksto ištrauką, (Kultūros taryba pasilieka teisę paprašyti autoriaus pateikti papildomą informaciją);

6.4. nurodyti leidyklos, kurioje bus leidžiamas leidinys, pavadinimą, numatomą tiražą ir kitus duomenis, kurie padėtų  geriau suprasti leidinio pobūdį.

6.5. nurodyti autoriaus ryšį su Šiaulių rajonu ir kūrinio aktualumą rajono gyventojams.

7. Kartu su prašymu būtina pateikti leidybos sąmatą, kurioje atsispindėtų leidinio rengimo ir leidybos kaštai. Gali būti pateikta sutarties su leidykla kopija bei organizacijų, leidyklų rekomendacijos. 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-26 15:44:06 Atgal