2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMAS

KONTAKTINIS ASMUO

Rita Pitrinienė

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 41) 50 15 21, el. p. rita.pitrinienė@siauliuraj.lt

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, 312 kab.

 

NUORODOS Į INSTITUCIJŲ IR ORGANIZACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU VYRŲ IR MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMU, INTERNETO SVETAINES:

 

https://www.lygybe.lt/lt   Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

http://lsc.su.lt/   Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras

http://lmlo.lt/   Lietuvos moterų lobistinė organizacija

http://gap.lt/   Lygių galimybių plėtros centras

http://www.lygus.lt/   Moterų informacijos centras

https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos/lyciu-tyrimu-laboratorija/    Mykolo Romerio universiteto lyčių tyrimų laboratorija

http://www.lsc.vu.lt/index.php?id=246   Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras

http://www.muic.lt/   Kauno moters užimtumo informacijos centras

http://lpf.lt/lt   Socialinių inovacijų fondas

https://eige.europa.eu/   Europos lyčių lygybės institutas

 

NUORODOS Į TEISĖS AKTUS :

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 str.) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1985&p_d=17317

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

26 str. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

33 str. 4 dalis. Darbo sutarties turinys

41 str. 1 dalis. Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai

140 str. 6 dalis. Darbo užmokesčio nustatymas

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/asr

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/asr

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76E975C5F5FB

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-09 09:20:44 Atgal