2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMAS

KONTAKTINIS ASMUO

Rita Pitrinienė

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 41) 50 15 21, el. p. rita.pitrinienė@siauliuraj.lt

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, 312 kab.

 

NUORODOS Į INSTITUCIJŲ IR ORGANIZACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU VYRŲ IR MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMU, INTERNETO SVETAINES:

 

https://www.lygybe.lt/lt   Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

http://lsc.su.lt/   Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras

http://lmlo.lt/   Lietuvos moterų lobistinė organizacija

http://gap.lt/   Lygių galimybių plėtros centras

http://www.lygus.lt/   Moterų informacijos centras

https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos/lyciu-tyrimu-laboratorija/    Mykolo Romerio universiteto lyčių tyrimų laboratorija

http://www.lsc.vu.lt/index.php?id=246   Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras

http://www.muic.lt/   Kauno moters užimtumo informacijos centras

http://lpf.lt/lt   Socialinių inovacijų fondas

https://eige.europa.eu/   Europos lyčių lygybės institutas

 

NUORODOS Į TEISĖS AKTUS :

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 str.) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1985&p_d=17317

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

26 str. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

33 str. 4 dalis. Darbo sutarties turinys

41 str. 1 dalis. Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai

140 str. 6 dalis. Darbo užmokesčio nustatymas

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/asr

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/asr

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76E975C5F5FB

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-09 09:20:44 Atgal