2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Melioracija
Kokie reikalavimai norint išsikasti kūdrą?                                                                                                           

Visi reikalavimai nurodyti „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių (toliau – dirbtinis vandens telkinys) įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų apraše“-  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430236&p_query=Dirbtini%F8%20nepratekam%F8%20pavir%F0ini%F8%20vandens%20telkini%F8%20%E1rengimo%20ir%20prie%FEi%FBros%20aplinkosaugos%20&p_tr2=2

Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyriui pateikiamas prašymas, žemės sklypo dokumentų ir plano kopija. Patikrinus pagal esamą melioracijos statinių duomenų archyvinę medžiagą kokie melioracijos statiniai yra žemės sklype derinamas planas ir grąžinamas pareiškėjui. 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-13 15:24:21 Atgal