2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Melioracijos darbų programa

2019 m. melioracijos darbų programa

2019 metams iš valstybės biudžeto lėšų Šiaulių rajonui skirta 321,0 tūkst. eurų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams, techninių projektų rengimui ir melioracijos statinių apskaitai. Su skirtomis lėšomis turime prižiūrėti ir suremontuoti valstybei priklausančius melioracijos statinius 89,5 tūkst. ha žemės plote, kurių bendra vertė apie 68,7 mln. eurų. Šiame plote yra 1619,72 km magistralinių griovių, 586,7 km apsauginių griovių, 2221 hidrotechninių statinių, 39 tiltai, 28 tvenkiniai.  

2019 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ

 MELIORACIJOS DARBŲ MELIORUOTOJE ŽEMĖJE SĄRAŠAS

 IR LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

Eil.

Nr.

Objektų, darbų

pavadinimas

Mato

vnt.

Vertė,

tūkst. eurų

1

2

3

4

1.

Valstybei priklausančių melioracijos griovių ir jų statinių remonto ir priežiūros darbai

0 km

233,0

2.

Valstybei priklausančių tvenkinių užtvankų ir hidrostatinių priežiūros darbai

28 vnt.

36,0

3.

Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbai ir valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas gyvenvietėse

-

28,0

4.

Techninių-darbo projektų parengimas ir jų ekspertizė

 

15,0

5.

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymas, melioracijos projektinės dokumentacijos skenavimas ir archyvavimas, melioracijos duomenų rinkinio rengimas pagal MelGis specifikaciją

89,5 tūkst. ha

4,0

6.

Hidrotechnikos kompleksų inventorizavimas ir teisinis  registravimas

4 vnt.

5,0

 

Iš viso

 

321,00


                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Šiaulių rajono savivaldybės

                                                                                              administracijos direktoriaus

                                                                                              2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A-314

2019 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ  DRENAŽO TINKLŲ IR HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO, REMONTO ARBA ĮRENGIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

DARBŲ SĄRAŠAS IR LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil.

Nr.

Objektų, darbų pavadinimas

Mato vnt.

Vertė,

 Eur

1

2

3

4

1.

Kairių miestelio dalies melioracijos statinių (drenažo) rekonstravimo  darbai

0,75 km

29 200

2.

Pakumulšių gyvenvietės dalies melioracijos statinių (drenažo) rekonstravimo  darbai

0,56 km

32 300

3.

Šakynos gyvenvietės dalies melioracijos statinių (drenažo) rekonstravimo darbai

0,25 km

20200

4.

Ginkūnų gyvenvietės Tujų g. drenažo kolektoriaus rekonstravimas

0,06 km

17800

5.

Drenažo tinklų rekonstravimas, remontas arba įrengimas Šiaulių rajono gyvenviečių teritorijose

1,3 km

20 000

6.

Techninių projektų parengimas

3 vnt.

7 500

 

Iš viso

 

127 000

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                        

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-18 14:06:08 Atgal