2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
NVŠ tikslinis finansavimas

NVŠ Tikslinis finansavimas

Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams 2020 m.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A-1440 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akreditavimo ir akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo 2019–2020 metams tvirtinimo”

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis (NVŠ teikėjas ir tėvai)

Naujienos NVŠ teikėjams dėl programų įregistravimo/išregistravimo

KTPRR registro lango pavyzdys

Mokiniai gali lankyti kelias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, tačiau finansinę sutartį (skiriant valstybės dotaciją) pasirašyti tik su vienu teikėju.

Dokumentai reglamentuojantys neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą:

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. A-1041 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų teikimo ir vertinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Dėl informacijos susijusios su KTPRR registro tvarkymu ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimu galima kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Rasą Paulauskienę tel. (8 41) 43 99 03, el. p. rasa.paulauskiene@siauliuraj.lt

Naudinga nuoroda apie Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinį finansavimą


Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-20 09:05:11 Atgal