2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Paveldosauga
 

Kur rasti Kryžių kalno taisykles ir kokią veiklą jos reglamentuoja?

                                                                                                            

Klausimų apie Kryžių kalną - Jurgaičių, Domantų piliakalnį su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23879) sulaukiame daug. Nemažai domisi ir Kryžių kalno taisyklėmis. 2013 m. gegužės 16 d. primintas Šiaulių rajono tarybos sprendimas Nr. T-129 „Dėl Kryžių kalno - Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete (23879) lankymo, kryžių statymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Nuoroda internete: http://195.182.85.235/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=17975

 

Kokio dydžio kryžius galima statyti Kryžių kalne?

 

2013 m. gegužės 16 d. primintas Šiaulių rajono tarybos sprendimas Nr. T-129 „Dėl Kryžių kalno - Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete (23879) lankymo, kryžių statymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Siekiant išlaikyti Kryžių kalno autentiškumą, kryžių statymo tradicijas ir bendrą estetinį Kryžių kalno vaizdą, lankytojai turi teisę statyti medinius kryžius, koplytstulpius, stogastulpius  iki 3 metrų aukščio nesudarant grėsmės  jau esantiems statiniams ir nemenkinant sakralumo, nenaikinant prieš tai pastatytų objektų.

Dėl vietos parinkimo aukštesniems negu 3 metrai (virš žemės paviršiaus) statiniams (mediniams kryžiams, koplytstulpiams, stogastulpiams ir pan.) kreiptis į Meškuičių seniūniją. 

 

Ar galima nebenaudojamus kryžius (medinius, betoninius, su užrašų lentelėmis) nuo kapinių vežti į Kryžių kalną ir juos statyti?

 

Kryžių kalno - Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete lankymo, kryžių statymo ir priežiūros taisyklėse nurodoma, kad Kryžių kalno lankytojams draudžiama: savavališkai griauti, naikinti, perstatinėti anksčiau pastatytus Kryžių kalno objektus; statyti kryžius iš kapinių su mirusiojo pavarde  ar kryžius, likusius nuo mirusiojo kapo po laidotuvių; statyti kryžius ant takų ir aikštėje. Taigi, nereikėtų kryžių iš kapinių vežti į Kryžių kalną.

 

Kur galima prekiauti prie Kryžių kalno?

 

Prekiauti prie Kryžių kalno religine atributika, kryžiais, suvenyrais bei kita turizmui skirta atributika galima tik specialiai tam skirtose vietose, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklėmis bei galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 
 

Ar numatoma Kryžių kalne įrengti vaizdo stebėjimo kameras?

 

Šiuo metu rengiamas Kryžių kalno – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete apsaugos techninių priemonių (žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijų sistemų) įrengimo darbų projektas. Jį parengus, bus įrengiamos ir žaibosaugos, vaizdo stebėjimo, gaisrinės signalizacijos sistemos.   

 

Teko girdėti, kad norint filmuoti Kryžių kalne, reikia gauti leidimą. Ar tiesa? 

 

Pagal Kryžių kalno - Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete lankymo, kryžių statymo ir priežiūros taisykles, Kryžių kalno lankytojai turi teisę be jokio leidimo fotografuoti ir filmuoti nekomerciniais tikslais. Fotografuoti ar filmuoti Kryžių kalne komerciniais tikslais galima tik gavus Valdytojo, tiksliau – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio  leidimą. 

 

Ar galima laidoti vienose ar kitose kapinėse (dažnai nurodomas konkretus kapinių pavadinimas)?

 

Kapinės yra neveikiančios, riboto laidojimo ir veikiančios. Neveikiančiose kapinėse laidoti iš viso negalima,  riboto laidojimo - gali būti laidojama esamose kapavietėse formuojant naujus kapus arba pakartotinai į esamus kapus, praėjus ne mažiau kaip 20 metų po paskutinio palaidojimo. Veikiančiose kapinėse gali būti suformuotos naujos kapavietės ir galimi laidojimai.

Kurios Šiaulių rajono kapinės kuriai kategorijai priklauso, numato Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006-12-21 sprendimas Nr.  T-342.

Kapinių sąrašai paskelbti internete:  http://195.182.85.237/Gyventojams776416805620988

 

Kas prižiūri ir tvarko kapines?

 

Kapines Šiaulių rajone prižiūri seniūnijos. Iškilus problemoms, reikia kreiptis į seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės, seniūną. Išsami informacija pateikiama ir jau minėtame tinklalapyje: http://195.182.85.237/Gyventojams776416805620988
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-15 11:25:37 Atgal