2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Pavojingos atliekos

KUR DĖTI BUITINES PAVOJINGAS IR KITAS NAMŲ ŪKIO ATLIEKAS?
Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas yra Ventos g. 192, Kuršėnai.
Priimamos utilizuoti šios potencialiai pavojingos atliekos:
- gyvsidabrio lempos,
- dažų, lakų, tirpiklių atliekos ir jų tara,
- naudoti akumuliatoriai ir elektrolitas,
- sausieji galvanininiai elementai,
- gyvsidabris,
- automobilių padangos,
- asbesto atliekos,
- naftos produktų atliekos bei naftos produktais užteršti skudurai, pjuvenos, vanduo, gruntas, popierius,
- naudoti tepalo filtrai,
- plastmasės,
- stabdžių ir aušinimo skysčiai,
- kitos pavojingos atliekos.
Iš gyventojų priimamos taip pat ir namų ūkio atliekos: makulatūra, buitinė technika (televizoriai, šaldytuvai, viryklės ir kt. įranga), baldai.

Atvežtos į aikštelę rūšiuotos atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai.


   ASBESTO ATLIEKŲ TVARKYMAS

                      2008 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 351 patvirtino asbesto šalinimo programą (Žin., 2008, Nr. 48-1777), kurioje numatė 2008-2013 metų šios programos įgyvendinimo priemones.

                      Asbestas (skaidulingi silikatai) dėl savo savybių - atsparumo cheminėms medžiagoms ir ugniai, blogo šilumos ir garso laidumo, - buvo plačiai naudojamas statybinėms medžiagoms gaminti. Iš jo buvo gaminami šiferio lakštai stogams dengti, beslėgiai vamzdžiai, skirti kanalizacijai įrengti, termoizoliacijos medžiagos, skirtos katilinėms ir šiluminėms trasoms, asbestinis audinys, nedegi apranga ir įvairūs ekranai, elektros laidų izoliacija, automobilių stabdžių kaladėlių įdėklai ir kt.

                      1990-2002 metais į Lietuvą kasmet buvo įvežama apie 3-4 tūkst. tonų asbesto, kurio didžioji dalis buvo sunaudota šiferiui ir vamzdžiams gaminti, todėl jo yra beveik visuose tarybiniu laikotarpiu statytų pastatų stoguose, katilinėse, šiluminėse trasose.

                      Lietuvoje asbesto turinti šiferinė stogų danga plačiausiai paplitusi kaimo vietovėse. Gyventojai, kurie gauna mažas pajamas neišgali šios dangos pakeisti į neasbestinę dangą, o tie, kurie nusprendžia keisti stogo dangą, dažniausiai tai daro patys,  nesinaudodami įmonių, vykdančių asbesto šalinimo darbus, paslaugomis. Šį žmonių apsisprendimą lemia informacijos apie asbesto keliamą riziką sveikatai stoka ir mechanizmo skatinančio asbesto turinčių gaminių šalinimo ir aplinkos, nebuvimas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, įgyvendindama asbesto šalinimo programą, planuoja sukurti asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos skatinimo mechanizmą ir jau 2011-2013 metais apmokėti dalį asbesto turinčių gaminių šalinimo iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų investicinių projektų vertės.

                      Visos asbesto atmainos pripažintos I kategorijos kancerogenais. Jo kancerogeninis poveikis žmogaus sveikatai yra ilgalaikis, liga gali užklupti žmogų po 20 ar daugiau metų. Didžiausią asbesto keliamą riziką sveikatai patiria darbuotojai, vykdantys statinių griovimo, remonto ir asbesto šalinimo darbus. Darbuotojams, dirbantiems su asbestu ir jų vadovams apmokyti yra parengtos profesinio mokymo programos.

                      Lietuvoje asbesto turinčių gaminių šalinimą ir asbesto turinčių atliekų tvarkymą reglamentuoja visa eilė teisinių dokumentų. Asbestas yra įtrauktas į Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, kuris patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975, todėl asbesto turinčias atliekas tvarkyti gali tik pavojingų atliekų tvarkymo licenzijas turinčios įmonės.

                      Šiaulių rajone asbesto turinčios atliekas iš gyventojų ir juridinių asmenų už nustatytą mokestį priimama:

- Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras asbesto atliekų aikštelėje, esančioje prie Aukštrakių sąvartyno, adresu Aukštrakių k., Šiaulių raj., tel. (8~69) 943766;

- UAB „Toksika" Šiaulių filialas, adresu Aukštrakių k., Šiaulių raj. , tel. (8~41) 211029.                        

ASBESTO ŠALINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2008-2013 METŲ PRIEMONĖS

                     

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2010-02-01 13:28:07 Atgal