2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Želdinių apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai:

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

 ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

  • Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. T-297 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 

  • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. A-309 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo".

ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-15 11:08:41 Atgal