2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas. Susijusių dokumentų tvirtinimas

 

Kur kreiptis dėl asmens pripažinimo neveiksniu?

                                                                                                             

Nuo 2016-01-01 įgyvendinama nauja neveiksnumo nustatymo reforma. Prieš teikdamas prašymą /pareiškimą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu, asmuo turi raštu kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl išvados pateikimo. Asmuo, gavęs išvadą, prie prašymo prideda medicininę pažyma apie asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu, sveikatos būklę ir kreipiasi į teismą.

 

Teta turi sveikatos problemų, gali būti pripažinta neveiksnia. Kur man kreiptis?

 

Prašymą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu gali paduoti sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos / rūpybos institucija, prokuratūra. Šiuo konkrečiu atveju, pirmiausia Jūs raštu turite kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl išvados pateikimo, o ją gavę - į Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso  gynimo skyrių (CK 2.10 straipsnio 4 d.).

 

Esu paskirta sesers globėja. Jai priklauso 1,5 ha žemės, kurią reikia prižiūrėti.  Ar gali būti paskirtas administratoriumi kitas asmuo?

 

 Taip, gali. Būtinas to asmens raštiškas sutikimas (CK 3.245 str.).

 

Ar gali globėju būti paskirta anūkė?

 

Taip, gali. Globėju gali būti skiriamas veiksnus fizinis asmuo ir tik tada, kai yra jo raštiškas  sutikimas (CK 3.242 str.).  

 

Kas gali gauti „vaiko pinigus“?

 

Išmoka vaikui („vaiko pinigai“) mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu:

1. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (nuo 2015-01-01 28,5 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (nuo 2015-01-01 153 Eur).

2. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (nuo 2015-01-01 15,2 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (nuo 2015-01-01 153 Eur):

·kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;

·kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka vaikui mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

 

Kada bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę gauti socialinę pašalpą?

 

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.

2. Pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (102 Eur).

3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui (102 Eur) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-26 15:46:13 Atgal