2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Sodinamų želdinių planai

Saugotinų želdinių atkuriamosios vertės atlyginimo juos atsodinant kitoje vietoje tvarka 

2013 m. rugsėjo 19 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu Nr. T-209 buvo pakeistas Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. srendimu Nr. T-219, 21.3 punktas, kuris nustato kertamų saugotinų želdinių atkuriamosios vertės atlyginimo galimybę juos atsodinant kitoje vietoje.

Vadovaujantis pakeistomis Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis saugotinų medžių ir krūmų atkuriamoji vertė gali būti atlyginama atsodinant želdinius tuo atveju, kai Savivaldybė turi želdinių sodinimo planus (schemas) toje gyvenvietėje (vietoje), kurioje prašomi kirsti saugotini medžiai ir krūmai, ir gali juos pateikti pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti Savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus. Pareiškėjas, pasodinęs želdinius, informuoja Savivaldybę  – pasirašomas želdinių pasodinimo aktas, pateikiami vertę įrodantys dokumentai. Praėjus 3 metų želdinių priežiūros laikotarpiui – pasirašomas želdinių perdavimo–priėmimo aktas.

Kai želdinių sodinimo planų (schemų) Savivaldybė neturi – pareiškėjas turi atlyginti kertamų saugotinų želdinių atkuriamąją vertę.

Šiaulių rajono savivaldybės želdinių sodinimo planus 2011 metais parengė VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojai. Želdinių sodinimo vietos yra suderintos su atsakingomis institucijomis. Detaliai su šiais planais galima susipažinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, 322 kabinete.

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SUPROJEKTUOTŲ ŽELDINIŲ PLANŲ (VIETŲ) SĄRAŠAS.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-04 14:03:59 Atgal