Šiaulių rajono savivaldybė


Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41)  59 66 42,  faksas (8 41)  52 38 86,
El. p. prim@siauliuraj.lt
Biudžetinė įstaiga 
Juridinių asmenų registras
Įstaigos  kodas 188726051


  E. Demokratija
 • Kur kreiptis dėl informacijos?
 • Gyventojų prisijungimas
 • E. apklausos
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Pranešk apie pažeidimą
 • posėdžių transliacija
 • posėdžių klausimai
 • DUK
 •   Virsutinis
 • Savivaldybė
 • Naujienos
  Šiaulių rajonas
  Heraldika
  Istorija
  Geografija
  Teritorija
  Gyventojai
  Keliai
  Gamta
  Bendruomenės
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • VEIKLOS SRITYS
 • Aplinkos apsauga
  Aktualijos
  Atliekos
  Tvarkymą reglamentuojantys dokumentai
  Komunalinės atliekos
  Antrinės žaliavos
  Pavojingos atliekos
  Žaliosios atliekos
  Aplinkos apsaugos skyrius
  Skyriaus struktūra, nuostatai
  Skyriaus veiklos ataskaitos
  Aplinkos apsaugos programa
  Aplinkosauginis švietimas
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Kraštovaizdis
  Reglamentuojantys dokumentai
  Saugotini želdiniai
  Leidimų išdavimo tvarka
  Prašymo forma
  Sodinamų želdinių planai
  Medžioklės prevencija
  Oras
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biosferos poligonai, NATURA teritorijos
  Gamtos paveldo objektai
  Draustiniai
  Regioniniai parkai
  Lankstinukas - žemėlapis
  Vanduo
  Bendradarbiavimas
  Civilinė metrikacija
  Aktualijos jaunavedžiams
  Darbo laikas
  CMS informuoja
  Teikiamos paslaugos
  Prašymai įregistruoti santuokas
  Veikla
  Civilinė sauga
  Ekonomika
  Aktualu
  Ekonomikos apžvalga
  Licencijos (leidimai)
  Strateginis planavimas
  Jaunimas
  Aktualijos
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Jaunimo politika
  Bendrasis konkursas
  Mobilus darbas su jaunimu
  Nuorodos
  Kelių priežiūra
  Lyčių lygybė
  Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuoma
  Nekilnojamo turto pardavimas
  NVO ir kitos organizacijos
  Naujienos
  NVO taryba ir nuostatai
  NVO sąrašas
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
  Religinių bendruomenių veiklos rėmimas
  Projektai
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
  Integruota teritorijų vystymo programa
  Naudinga informacija
  Viešoji tvarka
  Gyvūnų gerovė
  Maudyklų būklės stebėsena
  Sanitarija
  Triukšmo prevencija
  Sportas
  Sporto naujienos
  Programų ir projektų rėmimas
  Sporto renginiai
  Sporto mokykla
  Sporto taryba
  ŠRVMKL
  Klubai
  Naudingos nuorodos
  Socialinis būstas
  Aktualu
  Sveikata
  Aktualijos
  Bendruomenės sveikatos taryba
  Švietimas
  Švietimo įstaigų veiklos naujienos
  Švietimo naujienos
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Ugdymo programų įgyvendinimas
  Vaikų darželio steigimas
  Mokyklų tinklas
  Mėnesio darbo planai
  Naudingos nuorodos
  Neformalus vaikų švietimas
  NVŠ tikslinis finansavimas
  Projektai
  Projekto „LECTIO DE VIA“ veikla
  Projekto „Lyderių laikas 3“ veikla
  Statistika ir ataskaitos
  Ugdymo organizavimas
  Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas
  Žemės nuomos mokestis
  Žemės ūkis
  Bendra informacija
  Aktualijos melioracijos klausimais
  Valstybės pagalbos teikimas
  Melioracijos darbų programa
  Technikos registracija, apžiūra
  Ūkio registravimas
 • Gyventojams
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
  Daugiabučių namų atnaujinimas
  El. sąskaitos už atliekų tvarkymą
  Karjeros galimybės
  Savivaldybės administracijoje
  Savivaldybės pavaldžiose įstaigose
  Kultūra
  Renginiai
  Šį mėnesį
  Kultūros skyrius
  Aktualijos
  Nuostatai, programos
  Kultūrinė veikla
  Kultūros ir meno premijos
  Leidybos finansavimo tvarka
  Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras
  Viešoji biblioteka
  Apie biblioteką
  Renginiai bibliotekose
  Kultūros centras
  Kultūros paveldas
  Informacija
  Kapinių sąrašai
  Stebėsenos planas
  Mobilizacija
  Pagalba gaisro, stichinių nelaimių atveju
  Policija informuoja
  Socialinė parama
  Socialinių paslaugų centras
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Švietimo paslaugų centras
  Tarifai, mokesčiai, lengvatos
  Transportas
  TV laidos „Sodžius“ archyvas
  Valstybinė kalba
  Atsakingas asmuo
  Funkcijos
  Nuorodos
  Paskirtis
  Patarimai
  Veiklos sritis
  Lietuvių kalbos dienos
  Visuomenės sveikatos biuras
 • Verslininkams
 • Investicinė ir ekonominė aplinka
  Investicinė aplinka, ekonominiai rodikliai
  Verslo sektorius
  El. sąskaitos juridiniams asmenims už atliekų tvarkymą
  Licencijos ir leidimai
  Mažmeninė prekyba
  Išorinė reklama
  Naudingos nuorodos
  Tarifai, mokesčiai ir lengvatos
 • Turistams
 • Bendra informacija
  Laisvalaikis, sportas, pramogos
  Teisės aktai
  Turizmo ir verslo informacijos centras
  Šv. Jokūbo kelias
    Kita
 • TEISĖS AKTAI NUO 2009-Ų METŲ
 • NORMINIAI TEISĖS AKTAI 2014-2018 M.
 • ATSTOVAI SEIME
 • RIMA BAŠKIENĖ
  ARŪNAS GUMULIAUSKAS
  LIUDAS JONAITIS
  JUOZAS RIMKUS
 • TARNYBINĖS ETIKOS (ELGESIO) NORMOS
 • ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBA
 • ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
 • GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
 • INFORMACINĖ SISTEMA MEPIS
 • REGISTRACIJA Į IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
 • SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖ SISTEMA (SPIS)
 • E-PASLAUGOS
 • KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMAS
 • PRANEŠĖJŲ APSAUGA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMAS
 • Teritorijų planavimas ir statyba
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
  Rengiami dokumentai
  Informaciniai pranešimai
  Sutartys
 • Informacija darbuotojams
 • VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
 •   Įstaigos meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Taryba
  Komitetai
  Komisijos
  Frakcijos
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero padėjėja
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Priimamojo informacija
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Darbo grupės ir komisijos
  Seniūnijos
  Bubių seniūnija
  Ginkūnų seniūnija
  Gruzdžių seniūnija
  Kairių seniūnija
  Kuršėnų kaimiškoji
  Kuršėnų miesto
  Kužių seniūnija
  Meškuičių seniūnija
  Raudėnų seniūnija
  Šakynos seniūnija
  Šiaulių kaimiškoji
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  ES teisės aktai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
  Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  Korupcijos rizikos analizė
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  Informacijos apie asmenį surinkimas
  Atsakingi už korupcijos prevenciją
  Antikorupcinis visuomenės švietimas
  Korupcijos rizikos valdymo vertinimas
  Pranešimai apie korupciją
  Pasiūlymai ir iniciatyvos
  Pasitikėjimo telefonas (8 41) 420472
  Antikorupcijos komisija
  Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos
  Teisės aktai
  Privatūs interesai
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Teritorijų planavimas
  Strateginis planavimas
  Finansinis planavimas
  Darbo užmokestis
  Darbo užmokestis 2018 m.
  Darbo užmokestis 2017 m.
  Darbo užmokestis 2016 m.
  Darbo užmokestis 2015 m.
  Darbo užmokestis 2014 m.
  Darbo užmokestis 2013 m.
  Darbo užmokestis 2012 m.
  Darbo užmokestis 2019 m.
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Ataskaitos
  Pirkimų formų pavyzdžiai
  Planuojami pirkimai
  Teisės aktai
  Vykdomi pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojo darbotvarkė
  Direktoriaus darbotvarkė
  Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė
  Suvartojamo geriamo vandens kiekis
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir (ar) administracinės paslaugos
  Rengiamų dokumentų pavyzdžiai
  Asmenų aptarnavimo kokybė
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
  Valstybinės institucijos
  Kitos nuorodos
  Švietimo įstaigos

  Š I A U L I Ų   R A J O N O   S A V I V A L D Y B Ė S   M O K Y K L O S

  Eil. Nr.

  Mokyklos pavadinimas

  Identifikavimo numeris (kodas)

  Direktorius

  Kontaktai

  G I M N A Z I J O S

  1.

  Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190058125

  Juozas Vasiliauskas

  S. Dariaus ir S. Girėno g. 31,
  Gruzdžiai, Gruzdžių sen.,
  LT-81421 Šiaulių r.
  Tel./faks. (8 41) 372251, (364)
  Mob. 8 620 91264
  ggimnazija@gmail.com
  http://www.gruzdziai.siauliai.lm.lt/

  2.

  Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190057557

  Albinas Jokubauskas

  V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81147 Šiaulių r.
  Tel./faks. (8 41) 585845, (351)
  Mob. 8 616 50030
  ivinskiui@gmail.com
  http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/

  3. 

  Šiaulių r. Kužių gimnazija

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190061598 

  Auksė Rasilavičienė

  Vilties g. 9, Kužiai, Kužių sen.,                         
  LT-80265 Šiaulių r.                                         
  Tel. (8 41) 375396, (371, 372, 373)              
  Mob. 8 620 91316                  
  kuziaivm@gmail.com
  http://www.kuziai.siauliai.lm.lt/

  4.

  Šiaulių r. Meškuičių gimnazija

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190058278  Algirdas Kontrimas

   

  Stoties g. 16, Meškuičiai, Meškuičių sen.,
  LT-81442 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 370568
  Mob. 8 620 91233
  meskuiciuvm@gmail.com
  http:/meskuiciai.siauliai.lm.lt/

  P A G R I N D I N Ė S   M O K Y K L O S

  1.

  Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190059031

  Vaidas Bacys

  Paparčių g. 2, Aukštelkė,
  Šiaulių kaimiškoji sen.,
  LT-80180 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 559181
  Mob. 8 620 91148
  aukstelke.mokykla@gmail.com
  http://www.aukstelke.siauliai.lm.lt/

   2.

  Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190057742 

  Rimantas Gorys

  B.Mejerytės g. 1,
  Bazilionų mstl., Bubių sen,
  LT-80162 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 373866
  Mob. 8 620 91256                     bazvid@gmail.com
  http://www.bazilionai.siauliai.lm.lt/

  3.

  Šiaulių r. Bubių mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  290059370

  Vaidas Bacys

  Dubysos g. 15, Bubiai, Bubių sen.,
  LT-80201 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 388680, 388688
  Mob. 8 614 65649
  bubiaimok@gmail.com
  http://mokykla.bubiai.lt/

  4.

  Šiaulių r. Drąsučių mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190059565

  Auksė Rasilavičienė

  Melioratorių g. 17, Drąsučiai,
  Kuršėnų kaimiškoji sen.,
  LT-81109 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 376224, (374)
  Mob. 8 620 91164
  pmdras@gmail.com
  http://www.drasuciai.siauliai.lm.lt/

  5.

  Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190061064

  Daiva Jagminienė

  Aušros g. 2, Ginkūnai, Ginkūnų sen.,
  LT-81492 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 589270, (399)
  Mob. 8 620 91147
  ginkmok@gmail.com
  www.ginkunumokykla.lt/

  6.

  Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  290061250

  Artūras Kulikauskas

  Šilelio g. 10, Kairiai, Kairių sen.,
  LT-80112 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 374421, (367,368)
  Mob. 8 620 91103
  kairiai.mokykla@gmail.com
  http://kairiai.siauliai.lm.lt/

  7.

  Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

  2018 m.vadovo veiklos ataskaita

  190057219

  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, atliekantis direktoriaus funkcijas  Gvidas Gotceitas

   

  Daugėlių g. 86, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81119 Šiaulių r.
  Tel./faks. (8 41) 586354, (398)
  Mob. 8 620 91223
  daugeliumok@gmail.com
  http://www.daugeliumokykla.lt/

  8.

  Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190057176

  Danutė Lotiukienė-Kotova

  Kapų g. 9, Kuršėnai, Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81154 Šiaulių r.
  Tel./faks. (8 41) 581636, (394,389)
  Mob. 8 620 91324
  anglickio.pm@gmail.com
  http://www.anglickiopm.lt/

  9. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita
   190057361  Janina Banienė

  Ventos g. 17, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81157 Šiaulių r.
  Tel./faks. (8 41) 583364, (391, 376, 377)
  Mob. 8 620 91102
  pavenciuvid@gmail.com
  http://www.pavenciai.kursenai.lm.lt/

  10.

  Šiaulių r. Naisių mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190076486

  Vytautas Šimkus

  Plento g. 16, Naisiai, Meškuičių sen.,
  LT-81474 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 386035
  Mob. 8 620 91308
  naisiupm@gmail.com
  http://www.naisiai.siauliai.lm.lt/

  11.

  Šiaulių r. Pakapės mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190076529

  Lina Niparavičienė

  Darželio g. 3, Pakapė, Šiaulių kaimiškoji sen.
  LT-80146 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 377324
  Mob. 8 620 91280
  pakape1921@gmail.com
  http://www.pakape.siauliai.lm.lt/

  12.

  Šiaulių r. Raudėnų  mokykla-daugiafunkcis centras

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190076671

  Zita Bezarienė

  Tryškių g. 4, Raudėnai, Raudėnų sen.,
  LT-81322, Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 376635
  Mob. 8 620 91162
  raudpm@gmail.com
  http://www.raudenai.siauliai.lm.lt/

  13.

  Šiaulių r. Šakynos mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190076714

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas        Lina Samoškienė

  Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen.,
  LT-81342 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 377616
  Mob. 8 620 91315
  sakyna@gmail.com
  http://sakynosmok.vhost.lt/

  14.

  Šiaulių r. Šilėnų mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190076867

  Lina Niparavičienė

  Saulės g. 38, Šilėnai, Kairių sen.,
  LT-80132 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 559241
  Mob. 8 620 91205
  silenai@gmail.com
  http://www.silenai.siauliai.lm.lt/

  15.

  Šiaulių r. Voveriškių mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190077435

  Albina Gudaitienė

  Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,
  Šiaulių kaimiškoji sen.,
  LT-77194 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 377524
  Mob. 8 620 91225
  vmokykla@gmail.com
  http://www.voveriskiumokykla.lt/

  P R A D I N Ė S   M O K Y K L O S

  1.

  Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190061445

  Birutė Banienė

  P.Višinskio g. 1a, Kurtuvėnai,
  Bubių sen.,
  LT-80224 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 370120
  Mob. 8 620 91277
  kurtuvenupm@gmail.com
  http://kurtuvenaiudc.lt/

  I K I M O K Y K L I N Ė S   Į S T A I G O S

  1.

  Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190083527

  Aiva Gendvilienė

  Liepų al. 3, Kuršėnai, Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81116 Šiaulių r.,
  Tel. (8 41) 580693, (383)
  Mob. 8 620 91272
  daugeliu.ld@gmail.com
  http://www.daugeliuld.kursenai.lm.lt/

  2.

  Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė"

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  290083670

  Dainora Kuprienė

  V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81449 Šiaulių r.
  Tel.(8 41) 581476, (388)
  Mob. 8 620 91176
  info@kursenueglute.lt
  http://www.kursenueglute.lt/

  3.

  Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas"

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190083865

  Natalja Staražinskienė

  Vydūno g. 9, Kuršėnai, Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81155 Šiaulių r.
  Tel.: (8 41) 581659, (395)
  Mob. 8 620 91182
  kursenunykstukas@gmail.com
  http://www.kursenunykstukas.lt/

  4.

  Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas"

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190084248

  Violeta Kumžienė

  Daugėlių g. 74, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81121 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 580694, (381, 384)
  Mob. 8 620 91169
  ld@buratinas.kursenai.lm.lt
  http://www.buratinas.kursenai.lm.lt/

  5.

  Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis"

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190084390

  Aurelija Kasperukienė

  Statybininkų g.7, Kužiai, Kužių sen.,
  LT-80266 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 375360, (370)
  Mob. 8 620 91226
  kuziuvyturelis@gmail.com
  http://www.vyturelis.siauliai.lm.lt/

  6.

  Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis"

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190085492

  Dalia Gricienė

  Salduvės g. 16, Kairiai, Kairių sen.,
  LT-80114 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 374242, (366)
  Mob. 8 620 91153
  kairiudarzelis@gmail.com
  http://www.kairiudarzelis.lt
  /

  7.

  Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190084586

  Sigita Užkuraitienė

  Stoties g. 1, Meškuičiai, Meškuičių sen.,
  LT-81442 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 370546
  Mob. 8 620 91239
  meskuiciudarzelis@gmail.com
  http://meskuiciuld.lt/ 

  8.

  Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190084814

  Elvyra Venckutė

  Rasos g. 2b, Ginkūnai, Ginkūnų sen.,
  LT-81495 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 579795, (379)
  Mob. 8 620 91247
  ginkunu.darzelis@gmail.com
  http://www.ginkunudarzelis.lt/

  9.

  Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena"

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190085154

  Jūratė Jankauskienė

  J. Gagarino g. 4, Gruzdžiai, Gruzdžių sen.,
  LT-81421 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 372288, (358)
  Mob. 8 620 91243
  gruzdziudarzelis@gmail.com
  http://www.gruzdziudarzelis.lt/

  N E F O R M A L I O J O   Š V I E T I M O   Į S T A I G O S

  1.

  Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190086594

  Ramūnas Snarskis


  Stadiono g. 16, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81147 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 581631, (392)
  Mob. 8 646 04057
  kursenumenomokykla@gmail.com 
  http://www.kursenumenas.lt/

  2.

  Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  190087162

  Ilona Vaičiulienė

  Liepų alėja 11, Kuršėnai, Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81116 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 581382, (386)
  Mob. 8 620 91186
  kursenusm@gmail.com
  http://www.srsm.lt/

  3.

  Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  290088450

  Nijolė Pocienė

  Ventos g. 114, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81177 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 581971, (396)
  Mob. 8 620 91254
  kurybosnamai1@gmail.com
  http://kurybos.kusenai.lm.lt/

  Š V I E T I M O   P A G A L B O S   Į S T A I G O S

  1.

  Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

  2018 m. vadovo veiklos ataskaita

  304626563

  Rasa Piežienė

  Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai,
  Kuršėnų miesto sen.,
  LT-81184 Šiaulių r.
  Tel. (8 41) 580813, (413)
  Mob. 8 675 24482
  svietimopagalba@siauliuraj.lt
  http://www.srspt.eu/

  Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 15:02:42 Atgal
  © 2013 Šiaulių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.