2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo įstaigų naujienos
MOKYMŲ KURSAS. INSPIRATION: INVOLVING YOUTHS IN PROJECT AND INCLUSION RATIONAL ACTIVITIES

2019 m. gruodžio 6–14 d. Zita Švambarienė (Aukštelkės mokykla – daugiafunkcis centras), Ausma Valienė (Kurtuvėnų mokykla – daugiafunkcis centras), Laima Benikasienė ir Aurelija Milvidienė (Bubių mokykla) dalyvavo tarptautiniame mokymo kurse, kurį organizavo Estijos nevyriausybinė organizacija „Ypatingas pasaulis“. Kursu siekiama atskleisti jaunimo darbuotojų potencialą, kuriant regioninius ir tarptautinius integracinius projektus, įskaitant jaunimo mainus pagal programą „Erasmus+“.

Plačiau
PRASMINGA IŠVYKA Į DABIKINĘ

Šių metų gruodžio 13 dieną Raudėnų mokyklos - daugiafunkcio centro 5, 6, 8 klasių mokiniai, lydimi mokytojų Vilijos Lapėnienės ir Vaivos Bružienės, vyko į Akmenės raj. Dabikinės Vladimiro Zubovo specialiąją mokyklą. Mūsų mokyklos mokiniai paruošė nuotaikingą programą „Angelų pasakos“.

Plačiau
ŠIAULIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ EDUKACINĖ IŠVYKA Į KURTUVĖNUS

Atėjus susikaupimo ir ramaus laukimo metui, kuris ragina prilėtinti tempą ir apmąstyti nuveiktus darbus, Šiaulių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui, dalyvavo edukacinėje išvykoje „Neatrastos edukacinės erdvės Kurtuvėnų regioniniame parke“.

Plačiau
TARPTAUTINIO ERASMUS+ PROJEKTO „LEARNING FOR MY FUTURE“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TURKIJOJE

Mokyklų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ne tik padeda kurti tolerantišką kultūrinį dialogą tarp įvairių kultūrų moksleivių, bet ir praturtina mokymo procesą įvairia patirtimi ir skatina mokymosi motyvaciją. Tuo jau yra įsitikinusi Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos bendruomenė, kuri šiuo metu pradeda vykdyti trečią tarptautinį Erasmus+ projektą.

Plačiau