2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Teisinė pagalba
 

Kada suteikiama antrinė teisinė pagalba?

                                                                                                           

Kai užpildomas prašymas antrinei teisinei pagalbai gauti (prašymo formą galite gauti nuvykę pas pirminės teisinės pagalbos konsultantus arba parsisiųsti iš svetainių (www.teisesgidas.lt arba www.teisinepagalba.lt). Užpildžius prašymą, prie jo pridedami dokumentai, patvirtinantys teisę gauti valstybės finansuojamą advokatą. 

 

Kokia yra įprasta tvarka norint gauti antrinę teisinę pagalbą?

 

Norint gauti advokatą, priklausomai nuo turto ir pajamų, reikia pateikti pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti, kad galėtumėte tinkamai ją pateikti reiktų atlikti šiuos veiksmus:

1. Surinkti dokumentus, patvirtinančius Jūsų pajamas už paskutinius 12 mėnesių. Galima kreiptis į Sodrą ir gauti pažymą už paskutinius 12 mėnesių socialinių draudimo laikotarpių. Jeigu dirbote, tai rekomenduotina ir iš darbdavio turėti pažymą už paskutinius 12 mėnesių, taip pat su savimi turėti kitas pajamas patvirtinančius dokumentus.

2. Jeigu turite kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, rekomenduotina turėti dokumentus iš VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitros“ pažymėjimą ir (ar) išrašus, patvirtinančius turto nuosavybę (jeigu turto neturite, šių dokumentų nereikia).

3. Užpildyti pagal turimus dokumentus pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti. Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013-12-27 įsakymu Nr. 1R-300. Kaip pildyti metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai. Video instrukciją, kaip pildyti metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti, galite rasti svetainėje www.teisesgidas.lt.

4. Užpildyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti. Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013-12-27 įsakymu Nr. 1R-3001. 
 

Kada yra išimties tvarka skiriami valstybės finansuojami advokatai?

 

Norint gauti valstybės finansuojamą antrinę teisinę pagalbą nepildant turto ir pajamų deklaracijos, prie prašymo būtina pateikti išimtį patvirtinantį dokumentą. Jeigu turite išimtį patvirtinantį dokumentą, prašyme atitinkamoje skiltyje reikia pažymėti X ir užpildžius prašymą pridėti minimą dokumentą. Dažniausiai pasitaikantys atvejai ir juos patvirtinantys dokumentai:

Esate nukentėjusysis (-ioji) dėl nusikaltimo atsiradusios žalos atlyginimo byloje. Dokumentas – nutarimas, kuriuo pripažįstamas esate nukentėjusiuoju baudžiamojoje byloje arba ikiteisminiame tyrime. Atitinkamą dokumentą gali išduoti ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija arba prokuroras.

Esate socialinės pašalpos gavėjas. Dokumentas – pažyma iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, kad esate socialinės pašalpos gavėjas prašymo padavimo metu.

Jums nustatytas sunkus neįgalumas arba esate pripažintas (-a) nedarbingu (-a), 25 proc. ir mažesnis darbingumas. Dokumentas – neįgaliojo pažymėjimas.

Esate sukakęs (-usi) senatvės pensijos amžių ir yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Dokumentas – neįgaliojo pažymėjimas.

Esate asmens, kuriam nustatytas sunkus neįgalumas arba kuris yra pripažintas nedarbingu, globėjas (-a) (rūpintojas(-a)). Dokumentai gali būti: teismo sprendimas ar nutartis arba kitas dokumentas, kuriame nurodoma, kad esate globėjas ar rūpintojas.

Esate nepilnametis vaikas, nesudaręs santuokos ir teismo pripažintas visiškai veiksniu(emancipuotu). Dokumentas – tapatybę patvirtinantis dokumentas. Kitais atvejais numatytais Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse sutartyse, dažniausiai tai būna civilinėse, šeimos, baudžiamosiose bylose ir su reta išimtimi administracinėse bylose (išskyrus prieglobsčio prašančius).

 

Ar gali advokatą žmogus pasirinkti pats?

Žmogui, kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatą konkrečioje byloje paskiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Skiriant pirmiausia atsižvelgiama į tai, kur vyks teismo procesas, nes nuolat paslaugas teikiančių advokatų yra visoje Lietuvoje. Tačiau kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti advokatą ir pats. Rinktis gali nebūtinai iš tų, su kuriais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra sudariusi sutartis. Tačiau tuomet būtina pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pasirinkto advokato sutikimą sudaryti sutartį su tarnyba dėl paslaugų teikimo toje konkrečioje byloje. Aiškiai apibrėžta yra viena – valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugas gali teikti tik su tarnyba sutartį pasirašęs advokatas. 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-20 13:38:55 Atgal