2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Teritorijų planavimas

 

Kaip pakeisti žemės sklypo paskirtį ar būdą?  

                                                                                                           

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas keičiami  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal parengtą Šiaulių rajono savivaldybės  bendrąjį planą ar miesto,  miestelių ir kaimų bendruosius planus. Šiaulių rajone yra parengti ir patvirtinti šie vietovės lygmens  bendrieji planai: Kuršėnų miesto, Kurtuvėnų, Gruzdžių, Meškuičių, Kairių, Šakynos, Bazilionų ir Kužių miestelių bei Varputėnų, Drąsučių, Bubių ir Aukštelkės kaimų bendrieji planai. Su jais galima susipažinti Šiaulių rajono interneto svetainėje, rubrikoje „Teritorijų planavimas“ (bendrieji planai) adresu /.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ (2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 44 redakcija) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.87214/aatIyMywFI?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=b840561e-77e9-4e06-9922-2c5b4474449b). 

 

Taip pat dažnai užduodamas klausimas. Kur kreiptis dėl žemės sklypo pertvarkymo (padalijimo, sujungimo, žemės sklypo suformavimo)? 

 

Jeigu norima pertvarkyti žemės sklypą, esantį  Šiaulių rajono savivaldybės kaimo teritorijoje, reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrių (Šiauliai, Vilniaus g. 263, I aukštas), o jeigu norima pertvarkyti žemės sklypą, esantį Kuršėnų mieste ar Kurtuvėnų, Gruzdžių, Meškuičių, Kairių, Šakynos, Bazilionų ir Kužių miesteliuose, reikia kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją.

Visi žemės sklypų pertvarkymo projektai rengiami per  ŽPDRIS (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema).Dėl projekto rengimo ir įgyvendinimo galima kreiptis į asmenis, turinčius jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti ar kitus dokumentus, įrodančius, kad jie turi teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus gali rengti ir Teritorijų planavimo įstatyme nustatyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengėjai.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/23221bb07db411e396708cdccb584cb5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5fe33fcd-3637-432a-b6f4-ffc2a353d495). 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-22 09:56:28 Atgal