2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ugdymo organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019–2020 M. M.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-29 SPRENDIMAS NR. T-176 „DĖL MOKSLO METŲ TRUKMĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BEI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGOSE"

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-19 SPRENDIMAS NR. T-357 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-19 SPRENDIMAS NR. T-163 "DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SUAUGUSIŲJŲ  KLASES  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 

 

2019 m. brandos egzaminų rezultatai:

Lietuvių kalba ir literatūra (valstybinis brandos egzaminas)

Lietuvių kalba ir literarūta (mokyklinio brandos egzamino pakartotinė sesija)

Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis brandos egzaminas)

Biologija (valstybinis brandos egzaminas)

Chemija (valstybinis brandos egzaminas)

Geografija (valstybinis brandos egzaminas)

Istorija (valstybinis brandos egzaminas)

Fizika (valstybinis brandos egzaminas)

Informacinės technologijos (valstybinis brandos egzaminas)

Informacinės technologijos (valstybinio brandos egzamino pakartotinė sesija)

Matematika (valstybinis brandos egzaminas)

Matematika (valstybinio brandos egzamino pakartotinė sesija)

Užsienio kalba (anglų) (valstybinis brandos egzaminas)

Menai (mokyklinis brandos egzaminas)

Technologijos (mokyklinis brandos egzaminas)

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

Matematika (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas)

Lietuvių kalba ir literatūra (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas)

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (nmpp) ataskaitos

Šiaulių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (nmpp) įrankius ataskaita 2018 m.

Šiaulių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (nmpp) įrankius ataskaita 2017 m.

Šiaulių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita 2016 m.


Švietimo ir sporto skyriaus veiklos dokumentai

Šiaulių rajono savivaldės administracijos Švietimo ir sporto skyrius veiklos įgyvendinimo planas 2019 metams

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos ataskaita

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A-536 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. švietimo rodikliai 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-21 16:53:41 Atgal