2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Vaiko teisių apsauga
 

Kokius dokumentus reikia pateikti pažymos dėl nekilnojamo turto pardavimo, įkeitimo ar dovanojimo gavimui?

                                                                                                          

Skyrius informuoja, kad pažymos dėl nekilnojamo turto pardavimo, įkeitimo ar dovanojimo išduodamos pagal asmenų faktinę gyvenamąją vietą. Kreipiantis į Skyrių dėl pažymos išdavimo reikalinga pateikti asmens dokumentą bei nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus. Vaiko tėvų ar kitų įstatyminių atstovų įgalioti asmenys be šių dokumentų pateikia vaiko tėvų ar kitų įstatyminių atstovų įgaliojimą. 

 

Ar reikalingas Skyriaus leidimas/sutikimas laikinai vaikui vykstant į užsienio valstybes?

 

Skyrius informuoja, kad vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarką reglamentuoja Lietuvos vyriausybės  2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 414 patvirtintas Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašas. Apraše nurodyta, kad vaikui, vykstančiam į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, su vienu iš tėvų, kito rašytinis sutikimas nebūtinas. Jei vaikas vyksta vienas ar su lydinčiu asmeniu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams turi būti pateiktas bent vieno iš tėvų arba globėjo/rūpintojo rašytinis sutikimas. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaiko, kuriam nustatyta globa, globėjas/rūpintojas vaikų globos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo laikino vaiko išvykimo į užsienio valstybę, nepriklausančia Šengeno erdvei, privalo raštu informuoti Skyrių apie numatomą vaiko laikiną išvykimą.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-14 09:10:09 Atgal