2020 m. spalio 28 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Viešoji biblioteka

 

1951 m. vasario mėnesį įsteigta Šiaulių rajoninė biblioteka. Jai perduotos Šiaulių miesto antrosios bibliotekos patalpos (Taikos g. 16, Šiauliai), 3 tūkst. egzempliorių fondas, inventorius. Skaitė 200 skaitytojų. Metams bėgant keitėsi bibliotekos pavadinimas, struktura bei funkcijos.

1976 m. sukūrus centralizuotą sistemą, biblioteka tapo centrine su 39 filialais. Ji  buvo perkelta į naujas patalpas Aušros alėja 21.

1995 m. lapkričio 1 d. biblioteka pavadinta Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka, ji perėjo savivaldybės žinion, pradėjo dirbti pagal naujai patvirtintus nuostatus.

2002 m. sausio 1 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą. 

2004 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungė prie Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS).

Bibliotekoje yra Fondo tvarkymo ir komplektavimo, Informacijos ir kraštotyros skyriai, Metodikos kabinetas bei Saugykla. Dirba 11 kvalifikuotų specialistų. Nuo 2013 m. bibliotekai vadovauja Ingrida Klupšaitė.

Viešosios bibliotekos 28 filialuose ir Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje skaito beveik  9  tūkst.  vartotojų, Kasmet sulaukiama arti 68  tūkst. lankytojų. Bibliotekų fonduose - per  336  tūkst. dokumentų.

Dalyvavimas projekte „Bibliotekos pažangai” (2008-2012 m.) atvėrė naujas Informacinių technologijų taikymo galimybes Šiaulių rajono bibliotekų tinkle, suaktyvino domėjimąsi bibliotekomis ir prisidėjo prie informacinės žinių visuomenės kūrimo. 27 viešosios bibliotekos filialai yra kompiuterizuoti ir turi interneto prieigą. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji  biblioteka - kultūros, žinių ir informacijos centras rajono  bendruomenei.

Bibliotekose rajono gyventojams organizuojami renginiai, pristatomos rašytojų knygos, literatūros, kraštotyros darbų parodos, tautodailininkų kūrybos darbai, skelbiami konkursai, viktorinos, skaitymo skatinimo renginiai, kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams, bibliotekos dalyvauja projektinėje veikloje. Bibliotekose kaupiama kraštotyros medžiaga apie žymius krašto žmones, krašto istoriją ir nūdieną.

Viešoji biblioteka ir jos filialai, saugodami informaciją ir suteikdami žmonėms galimybę ja pasinaudoti, realizuoja savo misiją – lavinti kaimo visuomenę ir atverti jos nariams žinių ir informacijos pasaulį.

Strateginiai tikslai-skatinti visų amžiaus grupių asmenų skaitymą, tenkinti lankytojų informacinis poreikius, populiarinti ir plėtoti elektronines paslaugas, kurti palankias darbo sąlygas bibliotekos lankytojams.

Daugiau informacijos apie Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką puslapyje internete  http://biblioteka.w3.lt

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-09 15:54:45 Atgal