2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Žemės ūkis
   

Kokius dokumentus reikia pateikti norint įregistruoti ūkininko ūkį?

                                                                                                          

Norint įregistruoti ūkininko ūkį reikia pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus;

3. dokumentą patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti;

4. prašymą įregistruoti ūkininko ūkį.

 

Kada nereikia patvirtinančio dokumento apie asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti?

 

 Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį. (Ši patirtis įrodoma pateikiant seniūno išduotą pažymą apie ūkininkavimą ne mažiau kaip tris metus).

 

Kokios paskirties žemė turi būti norint įregistruoti ūkininko ūkį?

 

 Ūkininko ūkiui įregistruoti tinkama yra žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemė bei (arba) vandens telkiniai.

 

Ar galima ūkininko ūkį registruoti kartu su partneriu? 

 

Galima. Reikia pateikti  Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (CK 6.969 str.), bei prašymą įregistruoti ūkyje partnerį. 

 

Per kiek laiko įregistruojamas ūkininko ūkis?

 

 Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo
 

Kur ir kaip  galima įregistruoti žemės ūkio valdą?

 

 Žemės ūkio valdą galima įregistruoti seniūnijoje, kurioje yra  žemės plotas arba Žemės ūkio skyriuje, pateikiant žemės nuosavybės bei kitais pagrindais valdomos žemės dokumentus bei  asmens dokumentą.
 

Kur kreiptis dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo?

 

 Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-966) 18 straipsnio 5 d. nurodyta, kad žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą privalo tą pačią diena pranešti  medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.

 

Kodėl kasmet kinta žemės nuomos mokesčio dydis?

 
Šiaulių rajono savivaldybės taryba kasmet einamiesiems metams nustato metinius žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifus (%), skaičiuojant mokestį pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius. Vidutinę žemės rinkos vertę apskaičiuoja VĮ Registrų centras. Žemės nuomos mokesčio dydis didėja arba mažėja priklausomai nuo vidutinės žemės rinkos vertės pokyčių bei nustatyto tarifo. 
 

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti paramą už papildomą bičių maitinimą?

 

Paramos gavėjas – žemės ūkio produktų pirmine gamyba užsiimantis bičių laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu;

Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

                      1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą;

                      2. turi bityno pasą;

                      3. turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;

                      4. turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

                      5. neturi įsiskolinimų Agentūrai, valstybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

 

Kur galima pasikeisti turimą  seną traktoriaus vairuotojo pažymėjimą į naują?

 

Šiaulių rajono gyventojai pasikeisti traktoriaus vairuotojo pažymėjimą gali Joniškio žemės ūkio mokykloje ar Vaido Sejūno vairavimo mokykloje (Tilžės g. 170, Šiauliai).

 

Ar galima vairuoti traktorių ar savaeigę žemės ūkio mašiną turint vairuotojo pažymėjimą?

 

Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą galima vairuoti traktorius iki 60 kW, turint C kategorijos vairuotojo pažymėjimą galima vairuoti traktorius virš 60 kW ir kombainus.
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-13 15:24:53 Atgal